Turaidas
muzejrezervāts

Turaidā notiek starptautisks seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums – tūrisma produkta pievienotā vērtība”


Turaidas muzejrezervātā 20. oktobrī notika starptautisks seminārs “Nemateriālais kultūras mantojums – tūrisma produkta pievienotā vērtība”, kuru organizēja Vidzemes Tūrisma asociācija.

Seminārā piedalījās Vidzemes Tūrisma asociācijas biedri, kuru vidū ir arī Turaidas muzejrezervāts, sadarbības partneris no Spānijas un Latvijas Nacionālā kultūras centra pārstāvji. Seminārs notika projekta CHRISTA “Kultūra un mantojums atbildīga, inovatīva un ilgtspējīga tūrisma darbībai” (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) ietvaros. Projekts uzsākts šogad un turpināsies līdz 2020. gada martam. Projektā kā viena no četrām prioritātēm izvirzīta tēma – nemateriālais mantojums un tā vieta kultūras tūrisma attīstībā. Projektā iesaistījušies partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm – Kipras, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas, Zviedrijas, Spānijas, Rumānijas, Bulgārijas, Portugāles un Latvijas. Vidzemes Tūrisma asociācija, tajā skaitā arī Turaidas muzejrezervāts, projektā piedalās kā partneri no Latvijas. Projekta ieviešanas laikā tiks izstrādāts priekšlikums Kultūras tūrisma Rīcības plāna īstenošanai Vidzemē. Sadarbības partneriem būs iespēja piedalīties projekta starptautiskajos pasākumos, kas veltīti dažādām kultūras tūrisma tēmām. Tiks organizēti vietējie semināri, kuru ietvaros tiks diskutēts par kultūras tūrisma aktualitātēm, problēmām un risinājumiem, nodrošināta dalība vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs, kā arī notiks citas aktivitātes. Latvijā būs organizēts viens no starptautiskajiem darba semināriem ar praktiskām vizītēm kultūras tūrisma galamērķos.

Semināra gaitā Turaidā Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts iepazīstināja ar projekta CHRISTA attīstību Vidzemē, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne dalījās pieredzē par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu Turaidas muzejrezervātā, tā darbību un stratēģiju, Latvijas Nacionālā kultūras centra (LNKC) folkloras eksperte Gita Lancere iepazīstināja ar LNKC darbību un nemateriālā kultūras mantojuma likumprojektu. Seminārā tika diskutēts par kultūras mantojuma lomu un nozīmi tūrisma produktu piedāvājumu attīstībā. Semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar labās prakses piemēriem Vidzemes reģionā, īpaši izceļot Turaidas muzejrezervāta darbību, jo šogad Turaidas muzejrezervāts piedalījās Eiropas nozīmes konkursā “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis 2016″, kuru organizēja Eiropas kultūras tūrisma tīkls (ECTN – European Cultural Tourism Network), un sīvā konkurencē ieguva galveno balvu par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu. Otrā vieta tika piešķirta Tessaloniku modernās mākslas biennālei (Grieķija) un trešā – projektam Tradicionālā katalāņu virtuve Tossa de Mai reģionā Katalonijā (Spānija). Semināra ietvaros tā dalībnieki ne tikai ieguva jaunu informāciju par iespējām popularizēt sava novada kultūras mantojumu, bet arī, klausoties leģendu, aizdedza svecītes Turaidas Rozes piemiņas vietā, godinot veļus, nodziedāja tautasdziesmu Dainu kalnā un, iepazīstoties ar Turaidas kalēju Andri Ščeglovu, izkala sev laimes monētu.

Vidzemes Tūrisma asociācija jau vairākus gadus darbojas Eiropas kultūras tūrisma tīklā (ECTN – European Cultural Tourism Network). Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts kopš 2006. gada ir Vidzemes Tūrisma asociācijas dalībnieks un aktīvi iesaistās asociācijas darbībā, piedaloties gan starptautiskās tūrisma izstādēs, gan Eiropas nozīmes projektos. Šogad ECTN ģenerālās asamblejas laikā 22. septembrī tika ievēlēts jauns ECTN prezidents. Šī amata pienākumus turpmāk pildīs Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts, par ko ir liels prieks, ka Eiropas līmenī tiek novērtēti Latvijas tūrisma nozares eksperti. Turaidas muzejrezervāts sveic Raiti Sijātu ar jauno amatu un novēl veiksmi un sirdsdegsmi, organizējot Eiropas kultūras tūrisma tīkla darbību tuvākajā nākotnē.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi