Turaidas
muzejrezervāts


Restaurēta Turaidas pils 17./18. gadsimta māla krūze


Krūze pirms restaurācijas

Krūze pirms restaurācijas

Muzejrezervāta krājuma darbā liela nozīme ir priekšmetu saglabāšanai. Vieni no trauslākajiem izstrādājumiem ir keramikas trauki. Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie māla podi, krūzes, krūkas un bļodas lielākoties atrastas saplīsušas. Lai tās saglabātu, nepieciešama restaurācija, nereti arī trūkstošo daļu rekonstrukcija.  Tās gaitā trauki iegūst otru dzīvi, atklājot pirmatnējo formu un zīmējumu.

No Turaidas muzejrezervāta arheoloģiskās kolekcijas, kurā ietilpst arī apmēram 5 000 ar rokām lipināto un uz podnieka ripas gatavoto keramikas trauku vai to lausku, līdz šim restaurēti 12 priekšmeti. To atjaunošanā kā konsultante piedalījusies Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, mākslas vēsturniece Ieva Ose, savukārt praktisko darbu veikušas porcelāna un keramikas restaurācijas meistares Daiga Aže, Jana Lībiete un Inta Tiltiņa. Lai gan arī lauskas nes savu vēstures vēstījumu, tomēr no tām atjaunotie trauki atklāj to formu un zīmējumu un ļauj mums labāk iepazīt aizgājušo laiku kultūru un ikdienas dzīvi.

Šogad ar VKKF fonda atbalstu Intas Tiltiņas darba rezultātā savu

Zudušās vietas pildītas ar ģipša polimēru

Zudušās vietas pildītas ar ģipša polimēru

sākotnējo formu atguva Turaidas pils 17./18. gadsimta māla krūze. Tās lauskas tika atrastas arheoloģisko izrakumu laikā trauku depozīta sastāvā 1986. gadā. Visi depozīta trauki tika atrasti saplīsuši, fragmentāri, ar lielākiem vai mazākiem materiāla zudumiem, tāpēc pakāpeniski tika restaurēti, veicot trūkstošo daļu rekonstrukciju. Arī šogad restaurētajai māla krūzei bija saglabājusies tikai trešā daļa. Zudušās vietas tika aizstātas ar ģipša polimēru, kas ietonēts atbilstoši trauka virsmas pirmatnējai krāsai. Restaurācijas gaitā tika atjaunots krūzes sākotnējais izskats, saglabājot iespēju atšķirt oriģinālos fragmentus no jauna izgatavotajām detaļām.

Krūze pēc restaurācijas

Krūze pēc restaurācijas

Turaidas pils māla trauki ir nozīmīga vēstures liecība un vērtīga Latvijas Nacionālā krājuma sastāvdaļa. Muzejs restaurētos traukus izmanto gan izstādēs, gan ekspozīcijās.  Krājuma zinātniskā izpēte atspoguļojas arī krājuma katalogos, un pētījumu rezultāti par keramikas kolekcijas traukiem tiks atspoguļoti topošajā katalogā “Turaidas muzejrezervāta krājuma 11.–18. gs. māla trauku katalogs”, kuru plānots izdot 2018. gadā.

    Aktuāli, Jaunumi, Raksti par krājumu