Turaidas
muzejrezervāts

7. janvārī – Zvaigznes dienas Pateicības pasākums un TMR Atbalsta biedrības kopsapulce


Uzsākot Jauno gadu un iezīmējot Zvaigznes dienu, 7. janvārī plkst. 14.00 Turaidas pagasta magazīnas mājā aicināti tikties visi Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedri un muzejrezervāta draugi. Zvaigznes diena ir Turaidas muzejrezervāta Pateicības pasākums ikvienam Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības biedram par atbalstu, atsaucību un darbību 2016. gadā.  Pasākumā aicināti piedalīties arī visi interesenti, kas vēlas iesaistīties Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības darbībā un kļūt par tās biedriem.

PROGRAMMA

Plkst. 14.00 – 16.00

  • Turaidas muzejrezervāta direktores Anna Jurkāne uzruna, ieskats Turaidas muzejrezervāta darbībā 2016. gadā un iepazīšanās ar izstādi  “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”
  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētājas Ilzes Krastiņas uzruna
  • Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes locekļa Aivara Janelsīša pārskats par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības darbību 2016. gadā un darba plāns 2017. gadam
  • Pārskats par biedrības finansiālo un administratīvo darbību

Plkst. 16.00     - Latvijas mūzikas zvaigznes – koklētājas Laimas Jansones koncerts

Plkst.16.40- Sarunas pie kafijas tases

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība ir brīvprātīga apvienība – bezpeļņas nevalstiska organizācija, kas darbojas ar mērķi sniegt atbalstu un intelektuālo ieguldījumu dabas un kultūras mantojuma aizsardzībā un uzturēšanā, lai saglabātu un pilnveidotu Turaidas muzejrezervātu un tā tuvāko apkārtni kā nozīmīgu Latvijas kultūrvēsturisko objektu nākošajām paaudzēm, veicot publisku darbību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība izveidojusies no Turaidas pils atbalsta fonda, kas dibināts 2002. gada 16. aprīlī, īsi pēc 2002. gada februāra bīstamajiem zemes nogruvumiem Turaidas pilskalnā. Šī dabas stihija bija apdraudējums gan cilvēku dzīvībai, gan izcila vēstures pieminekļa – Turaidas pils – pastāvēšanai. Muzejrezervāta un fonda sadarbība, kā arī aktīvā sabiedrības rīcība sekmēja pilskalna nostiprināšanas darbus. Lai organizācijas turpmākā darbība atbilstu Turaidas muzejrezervāta kā kopuma atbalsta fonda statusam, 2005. gada 12. decembrī notika Turaidas pils atbalsta fonda pārreģistrācija par Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrību.

Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrībā 2016. gadā darbojas 61 biedrs. Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja un aktīva tās biedre ir zvērināta advokāte Ilze Krastiņa. Šobrīd biedrības valdē ir siguldietis Aivars Janelsītis – novadpētnieks, kurš daudz laika ziedo sabiedriskam darbam, kas cieši saistīts ar kultūras, izglītības un sporta dzīves organizēšanu un popularizēšanu Siguldas novadā, un Juris Ivars Čivčs – Latvijas politiski represēto apvienības Siguldas nodaļas vadītājs. Organizējot sadarbības projektus un konsultējot dažādos jautājumos, biedrībā aktīvi darbojas daudzi siguldieši un sabiedrībā zināmi cilvēki. Goda biedru statusā ir akadēmiķis Jānis Stradiņš un izcilais vijolnieks Raimonds Ozols. Ar biedrības atbalstu regulāri tiek risināti dažādi juridiski jautājumi, tiek uzturēta komunikācija ar citām sabiedriskajām organizācijām, kā arī piesaistīti finanšu līdzekļi un ziedojumi Turaidas muzejrezervāta mērķu realizācijai un attīstībai.

Atbalsta biedrības biedri arī 2016. gadā aktīvi piedalījušies visos muzejrezervāta pasākumos, nevalstisko organizāciju rīkotajās aktivitātēs, sadarbojušies ar Siguldas novada domi, Vides un reģionālās attīstības  ministriju, Eiropas kustību Latvijā u.c. Biedrība sniegusi atbalstu dažādu ar pētniecību, arheoloģiju, sabiedrības izglītošanu un muzejrezervāta kultūrvides sakārtošanu saistītu projektu īstenošanā.

 
    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts