Turaidas
muzejrezervāts

Noslēgusies parkveida ainavas atjaunošanas talka Turaidas muzejrezervātā


Atsaucoties Latvijas Dabas fonda un Turaidas muzejrezervāta aicinājumam 10. martā Turaidas muzejrezervātā pulcējās ap 70 talcinieki no Preiļiem, Lielvārdes, Cēsīm, Rīgas, Jūrmalas, Murjāņiem, Lēdurgas, Krimuldas, Siguldas, Turaidas, Līvāniem, Līgatnes un Babītes, lai piedalītos parkveida ainavas sakopšanas demonstrācijas talkā.

Latvijas Dabas fonds februārī uzsāka īstenot Latvijas simtgadei veltītu projektu “Ainavas runā!”, kurā aicina sabiedrību ieraudzīt vērtīgo Latvijas ainavā. Turaidas muzejrezervātā  notika pirmā no trim plānotajām talkām šī projekta ietvaros, kuras laikā tika attīrīta Turaidas vēsturiskā centra meža teritorija. Talku atklāja Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers, pastāstot par iecerēm saglabāt dabas mantojumu, atjaunojot vēsturisko parkveida ainavu muzejrezervāta teritorijā, un Latvijas Dabas fonda direktors Ģirts Strazdiņš, uzsverot dabas daudzveidības saglabāšanas nozīmi. Talcinieki padarīja lielu darbu, attīrot senos kokus no pameža, radot tiem labvēlīgus augšanas apstākļus. SIA “Labie koki” arboristi, sakāpuši augstā kokā, demonstrēja dižkoku vainaga kopšanas prasmes.

Pēc talkas biologs, Latvijas Dabas fonda eksperts Viesturs Lārmanis dabā visus klātesošos iepazīstināja ar parkveida ainavas elementiem, to vērtībām un kopšanas iespējām, stāstīja par īpaši aizsargājamo vaboli – lapkoku praulgrauzi, kas dzīvo parkveida mežos. Siguldas un Turaidas apkārtne ir viena no retajām vietām, kur praulgrauzis vēl dzīvo, tāpēc svarīgi ir atjaunot kultūrvēsturisko ainavu tieši Turaidas muzejrezervāta teritorijā, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu Gaujas senielejā. Parkveida ainavas atjaunošana Turaidā ir nozīmīga ne tikai lokāli, bet arī visā Latvijā kopumā, tā ir daļa no Latvijai raksturīgās kultūrvēsturiskās ainavas.

Paldies talciniekiem no Dabas aizsardzības pārvaldes, Siguldas, Krimuldas Preiļu, Lielvārdes novadu domes, Lēdurgas dendroloģiskā parka, Baltijas Vides Foruma, biedrības “Dabas retumu krātuve”, SIA “Labie koki”, Rīgas Latviešu biedrības un pateicība visiem individuālajiem talkas dalībniekiem par atsaucību, darbu un interesi par dabas mantojumu!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts