Turaidas
muzejrezervāts

Aizritējusi Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas 27. Ģenerālā asambleja


 

Jau divdesmit septīto reizi šogad laikā no 10. – 13. maijam Somijas pilsētā Turku notika Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas Ģenerālā asambleja. Asociācijā apvienojušās vairāk nekā 40 pilis no deviņām valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru. Gadu gaitā asociācija ir kļuvusi par domubiedru apvienību, platformu, kas dod iespēju apmainīties viedokļiem, iepazīt kolēģu labo praksi, kopīgi pārspriest un meklēt risinājumus jautājumiem, kas aktuāli muzejiem, kuri izveidoti pilīs. Muzeju speciālistiem un pētniekiem sadarbība asociācijas ietvaros paver labu iespēju pētniecībā nepieciešamās informācijas ieguvei no kolēģiem citās valstīs.

Jau vairākus gadus asociācijas Ģenerālās asamblejas ietvaros notiek tematiskas konferences vai semināri. Šajā reizē tikšanās tēma bija – darbs ar muzeju apmeklētājiem. Semināra laikā tika izvērtētas muzeju pieredzes, apmācot zāļu uzraugus un pārējo personālu, kas ikdienā ir visciešākajā saskarē ar muzeja apmeklētājiem, viesmīlībā un komunikācijā. Savu uzstāšanos laikā muzeju pārstāvji no Polijas, Somijas, Zviedrijas un Krievijas iepazīstināja savu pieredzi, veidojot pilis-muzejus apmeklētājiem draudzīgākus. Ziņojumu slaidrādes būs pieejamas atjaunotajā asociācijas mājas lapā www.visitcastles.eu. Malborkas pils muzeja pārstāvis Mareks Stokovskis iepazīstināja ar pirms vairākiem gadiem noritējuša starptautiskā projekta rezultātiem. Viens no projekta sasniegumiem bija izveidotā rokasgrāmata un apmācību programma muzeju darbiniekiem, kuri ikdienā ir ciešā saskarē ar apmeklētājiem, eksponātu uzraugiem, gidiem, izglītojošo programmu realizētājiem u.c. Pasākuma dalībnieki vienojās par nepieciešamību asociācijai rast iespēju iepazīstināt ar izstrādātajiem materiāliem visas asociācijā pārstāvētās pilis un muzejus, kas būtu ieinteresēti pieredzes pārņemšanā.

Šogad asociācijas darba kārtībā bija arī prezidenta vēlēšanas. Novērtējot ieguldījumu asociācijas darbā, jau kopš pašiem tās pirmsākumiem, par jauno asociācijas prezidenti tika ievēlēta valdes locekle un Latvijas pārstāve asociācijā, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ina Līne. Vēlēšanās viņa ieguva viennozīmīgu atbalstu un klātesošo sirsnīgus sveicienus. Uzrunājot klātesošos, Ina Līne aicināja visus asociācijas dalībniekus izmantot tos kontaktus, kas izveidojušies gadu gaitā starp asociācijā pārstāvētajām pilīm un muzejiem, gan veicot pētniecības darbu, gan risinot dažādus jautājumus piļu saglabāšanā, uzturēšanā, kā arī ekspozīciju veidošanā.

Foto no https://www.facebook.com/visitcastles.eu

        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts