Turaidas
muzejrezervāts

Atjaunots ābolu klēts jumts


Turaidas muzejrezervāta viens no pamatuzdevumiem ir vēsturisko ēku saglabāšana, līdz ar to katru gadu rūpīgi tiek izvērtēts seno ēku tehniskais stāvoklis un veikti restaurācijas un atjaunošanas darbi. Šajā pavasarī muižas ābolu klētiņai tika atjaunots skaidu jumts.

Ābolu klēts celta 19. gadsimta vidū.  Muzejrezervāta arhīvā esošajos izpētes materiālos atrodams, ka 1973. gadā ēku apsekoja eksponātu vērtēšanas komisija no Kultūras ministrijas un novērtēja kā tautas celtniecības pieminekli. Tā paša gada rudenī klētiņu demontēja, lai restaurētu un novietotu esošajā vietā. Turaidas senākie iedzīvotāji atceras, ka viņu bērnībā vasarās tur glabāti dārzkopības instrumenti un rudeņos uz laiku novietoti āboli. Ēkas restaurācijas darbi pabeigti 1985. gadā.

Restaurētais jumts nokalpojis vairāk nekā 30 gadus, un jumta skaidas bija trupes un laika zoba saēstas, uz jumta saaugušas sūnas un ķērpji, kas paātrina jumta skaidu bojāšanos, daudzviet skaidu segumā jau bija izveidojušies nelieli caurumi, jumta korē starp jumta plaknēm  izveidojies atvērums visā jumta garumā, kā rezultātā nokrišņi caur jumtu bija sākuši iekļūt ēkā.

Jumta atjaunošanas darbu veikšanai tika noslēgts līgums ar SIA “Balga”, kuras meistari demontēja nokalpojušās jumta skaidas, nomainīja bojātās jumta latas un izveidoja jaunu apšu koka skaidu segumu, kas kalpos vairāku desmitu gadu garumā.

Pabeidzot seguma maiņu, tiks arī izveidota jauna zibens aizsardzības sistēma un ierīkota prasībām atbilstoša uguns atklāšanas trauksmes signalizācija.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts