Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas vēsturiskais centrs nominēts Eiropas Mantojuma zīmei


Kopš 2013. gada Eiropas Savienība ir izveidojusi Eiropas Mantojuma zīmi, kas tiek piešķirta reizi divos gados. Eiropas mantojuma zīmes mērķi ir stiprināt Eiropas pilsoņu, jo īpaši jauniešu, piederības izjūtu Eiropas savienībai un stiprināt savstarpējo sapratni un kultūru dialogu, pamatojoties uz Eiropas vēstures un kultūras mantojuma kopīgām vērtībām un elementiem, kā arī uz izpratni par nacionālo un reģionālo daudzveidību.

Eiropas mantojuma zīmi piešķir objektiem, kam piemīt liela simboliska Eiropas nozīmes vērtība un kas raksturo Eiropas kopīgo vēsturi un Eiropas Savienības izveidi, kā arī Eiropas integrācijas procesa pamatā esošās Eiropas vērtības un cilvēktiesības.

Eiropas Mantojuma Zīmes piešķiršanai Eiropas Komisija 2017. gadā saņēmusi 25 pieteikumus no 19 valstīm. Objektu atlase notiek divos posmos. Sākotnēji tā notiek dalībvalstu līmenī. Pēc tam galīgo atlasi Eiropas līmenī veic neatkarīgu ekspertu žūrija Eiropas Komisijas pārraudzībā. Ekspertu žūrija ir uzsākusi izvērtēšanas darbu un 2018. gada sākumā tiks paziņoti rezultāti. Reizi divos gados katra dalībvalsts var iesniegt tikai divus kandidātus Eiropas Mantojuma Zīmei. No Latvijas izvirzīti tālākai izvērtēšanai Turaidas vēsturiskais centrs un kopprojekts ar Igauniju "Igaunijas un Latvijas muižas". 

Ar tām 29 vietām, kas iepriekšējos gados saņēmušas Eiropas Mantojuma zīmi var iepazīties interneta vietnē https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/actions/heritage-label_en

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts