Turaidas
muzejrezervāts

Arī Turaidas muižas piķiera kūtiņai jauns jumts


Vasaras sezona ir laiks, kad Turaidas muzejrezervātā tiek veikti atjaunošanas darbi ēkām-pieminekļiem, kuriem laika gaitā radušies bojājumi. Šāds brīdis bija pienācis arī muižas piķiera kūtiņai, kurai 25 gadu garumā apses koka jumta skaidas bija savu nokalpojušas – bija trupes saēstas un bija vajadzība tās nomainīt. Piķiera kūtiņu Turaidas muzejrezervāts restaurēja 1993. gadā.  Restaurētā ēka vēl ir labā stāvoklī, nomaiņa bija nepieciešama tikai jumta skaidām.

Piķiera kūtiņas jumta atjaunošanu veica SIA “Balga” jumiķi, kuri nomainīja bojātās jumta latas un izveidoja jaunu apšu koka skaidu segumu.  Pabeidzot seguma maiņu, tiks izveidota arī jauna zibens aizsardzības sistēma un ierīkota mūsdienu prasībām atbilstoša uguns atklāšanas trauksmes signalizācija.

Tikai 20 m2 lielā guļbaļķu ēka būvēta 19. gadsimta 2. pusē un izmantota kā muižas medību suņu kūtiņa. To ietvēris aploks. 19. gadsimtā Turaidas muižai piederēja lieli mežu masīvi, kuros tika rīkotas medības. Muižas īpašnieku ekskluzīvo medību tiesību ievērošanu nodrošināja mežkungs un trīs mežsargi. Muiža algoja suņu puisi - piķieri, kurš kopa un apmācīja medību suņus. Savukārt muižas un zemnieku māju nomas līgumā bija noteikts, ka zemnieki nedrīkst turēt vairāk nekā vienu suni, lai ierobežotu suņu uzbrukumus meža zvēriem. Pēc 1920. gada agrārreformas ēka tika izmantota kā mājlopu kūts.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts