Turaidas
muzejrezervāts


Atvadoties no mākslinieka Voldemāra Gudovska


V_GudovskisMūžības ceļos devies mūsu mākslinieks Voldemārs Gudovskis (14.07.1928. – 10.06.2017.).

Voldemārs Gudovskis mācījies Rīgas Lietišķās mākslas vidusskolā un profesionālo izglītību papildinājis Tautas tēlotāja mākslas studijā pie māksliniekiem Eduarda Jurķeļa, Nikolaja Petraškeviča un Harija Blunava. Viņa draugs, gara radinieks un iedvesmotājs bija siguldietis, latviešu grafikas vecmeistars Zigurds Zuze, kurš vistrāpīgāk raksturojis mākslinieka daiļradi: “Gudovska filozofija nemeklē sarežģītus simbolus, bet vienkārši un ar sirds siltumu nāk pie skatītāja un silda to ar dzimtās zemes mīlestību. Mīlestība, vienkāršība un patiesība ir Gudovska mākslas kredo.” Izstādēs Voldemārs Gudovskis piedalījās kopš 1954. gada un no 1981. gada bija Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

Voldemāra Gudovska akvareļos, akrila un eļļas tehnikā iemūžinātās ainavas ir mīlestības dziesma Siguldai, kur mākslinieks ieaudzis dziļām saknēm. Raugoties siltajos, dzidrajos toņos radītajos darbos, gandrīz vai fiziski sajūtams gadalaiku ritējums Gaujas krastos – pavasara smaržas, vasaras tveice, rudens rūgtais aromāts, vēju šalkas kokos un ziemas apcerīgais miers. Vienmēr godā turot dzimto Latgali, Krāslavas apriņķa Dagdas pagastu, Voldemāra Gudovska sirds piederēja Siguldai, kur kopā ar vecākiem viņš kā mazs zēns pārcēlās uz dzīvi jau 1930. gadā. Šeit sakuploja viņa un visos dzīves un mākslas ceļos uzticamā drauga – dzīvesbiedres Leontīnes ģimene – izauga dēls Dainis Gudovskis – stikla mākslinieks, meita Līga Ādamsone – kordiriģente un pedagoģe, mazdēli Raitis un Reinis. Māksliniekam bija laime redzēt savu dzimtu kuplojam arī mazmazbērnos.

Voldemāra Gudovska devums Siguldai mērāms gadu desmitos. Viņa turpat deviņdesmit gadu garo mūžu varam skatīt un lasīt kā Siguldas kultūras dzīves hroniku.  Mākslinieka talants un aizrautība spilgti izpaudās, veicot Siguldas pilsētas galvenā mākslinieka pienākumus, veidojot skatuves ietērpu Siguldas Tautas teātra izrādēm, organizējot Mākslas dienas, bērnu mākslas festivālus, mācot zīmēšanu Krimuldas un Inčukalna skolā, strādājot ar bērniem tēlotājas mākslas pulciņā Siguldas pilsētas kultūras namā un vēl nesenā pagātnē - vadot pieaugušo glezniecības studiju “Apvārsnis” Siguldā. Mākslinieks regulāri veidoja personālizstādes gan Latvijā, gan ārzemēs - īpaši mīļi gaidīts ar saviem darbiem Voldemārs Gudovskis bija Siguldas sadraudzības pilsētās Štūrē (Vācija), Čiatūrā (Gruzija), Keilā (Igaunija), Birštonā (Lietuva) u.c. Viņa darbi dāvināti Siguldas novada viesiem un sadraudzības partneriem, daudzi siguldieši tos veduši kā simbolisku piemiņu par Latviju svešumā dzīvojošajiem radiniekiem un draugiem.

Īpašas saites Voldemāru Gudovski vienoja ar Turaidas muzeju. Mākslinieka roka palīdzēja tapt gandrīz visām tolaik vēl Siguldas novadpētniecības muzeja ekspozīcijām un izstādēm, savukārt vēlāk Turaidas muzejrezervāts kļuva par mājvietu mākslinieka personālizstādēm, pulcinot kuplu viņa daiļrades cienītāju pulku. Katra Voldemāra Gudovska jubilejas izstāde bija īsti mākslas svētki. Viņa radītie darbi, vitālā personība, labestīgā un ieinteresētā attieksme pret kolēģu veikumu vilktin pievilka gan ļaudis no mākslas lauka, gan citām nozarēm, viņam piederēja gan radu, gan draugu, gan kolēģu mīlestība.

Tomēr smagie izsūtījuma gadi, kad Voldemārs Gudovskis tika izvests uz Krievijas ziemeļiem no skolas sola, bija atstājušas dziļas rētas viņa dvēselē, kas tā arī nesadzija nekad, jo par to laiku māksliniekam bija bezgala grūti runāt. Smagās atmiņas 90-tajos gados izpaudās gleznu ciklā “Laika apdzeltējušās lappuses”. Pārdzīvojumā radītie darbi tagad glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā.

Par mūža ieguldījumu mākslas un kultūras procesu attīstībā Siguldas novadā un nozīmīgu kultūras zīmju ierakstīšanu Siguldas novada vēsturē 2013. gadā mākslinieks saņēma Siguldas novada augsto apbalvojumu “Gada novadnieks”. Voldemārs Gudovskis kā personība ar savu bagāto radošā mūža devumu pats ir kļuvis par vienu no Siguldas kultūras zīmēm. Gudiņš – tā viņu mīļi dēvēja siguldieši, viņa mākslas cienītāji un tuvinieki. Pēdējos gados baltajā sirmumā un labvēlīgajā acu skatienā līdzīgs viedam gariņam, Gudiņš bieži bija sastopams apcerīgi pastaigājoties Siguldas ielās.

Lai mūsu mīlestība pavada Gudiņu mūžības ceļos. Mums paliek viņa radošā mūža devums un vissirsnīgākās atmiņas par kopā padarīto.

No mākslinieka atvadoties, izsakām visdziļāko līdzjūtību mūsu bijušajai kolēģei Leontīnei Gudovskai un visai Voldemāra Gudovska ģimenei.

Atvadīšanās no mākslinieka Voldemāra Gudovska Siguldas kapu jaunajā kapličā 16. jūnijā plkst. 14.00.

Voldemāra Gudovska piemiņai - stāsts attēlos.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts