Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas pils senlietu restaurācijas stāsts 11.Baltijas valstu restauratoru triennālē Tartu


Inta_Jana FINAL_S2017.gada 24.–27.maijā keramikas, porcelāna un stikla priekšmetu restauratore-vecmeistare Jana Lībiete un keramikas un stikla restauratore Inta Tiltiņa pavadīja iespaidiem bagātas dienas  11. Baltijas valstu restauratoru   triennālē  Mainīgie apstākļi: no vides līdz idejām (CHANGING CONTEXTS: FROM ENVIRONMENT TO IDEAS), kas risinājās Tartu.  Viņas triennālē piedalījās ar stenda referātu par Turaidas pils krāsns podiņu un arheoloģisko māla krūžu restaurāciju.

Restauratores  starptautiskā līmenī ir prezentējušas  Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmetu restaurāciju arī agrāk – 2015. gada 24.–26. septembrī Akropoles muzejā Atēnās, kur norisinājās nozīmīga Eiropas senās keramikas pētniecības un restaurācijas speciālistu konference EMAC 2015.

Turaidas pils arheoloģiskajos izrakumos Jāņa Graudoņa vadībā 1976.–2000. gadā ir atrasts liels skaits keramikas priekšmetu un fragmentu. Pēdējos gados īpaša uzmanība pievērsta  Turaidas muzejrezervāta krājuma krāsns podiņu kolekcijai, kuru restaurācijā piedalījās Jana Lībiete. Mākslas vēsturnieces Dr.hist. Ievas Oses sastādītais katalogs „Turaidas pils 16.-18.gs. krāsns keramika” (2013) deva pamatu ekspozīcijas “Krāsns podiņi – senlaiku bilžu enciklopēdija” izveidei Turaidas pilī (2014) un turpmākiem pētījumiem.  Tā, vairākos krāsns podiņu rotājumos atpazīstamas vācu reformācijas idejas, ko šogad Turaidā akcentēsim starptautiskajā zinātniskajā konferencē 18. oktobrī “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”.   Arī viens no restauratores Janas Lībietes darbiem – krāsns podiņš ar svētā Kristofera atveidu – cieši saistīts ar Mārtiņa Lutera domu vizualizāciju materiālajā pasaulē:  Svētais Kristofers attēlo līdzību ar īstu kristieti (sk. I.Ose. Turaidas Lielais Kristaps – sena dziesma jaunās skaņās. 2013 (http://www.turaida-muzejs.lv/2013/09/turaidas-lielais-kristaps-%E2%80%93-sena-dziesma-jaunas-skanas/)

Darbs pie Turaidas pils vēsturiskās keramikas turpinās, un pašlaik intensīvi tiek pētīti Turaidas muzejrezervāta krājuma 11.–18.gs. māla trauki.  Arheoloģiskajos izrakumos iegūtie māla podi, krūzes, krūkas un bļodas lielākoties atrastas saplīsušas. Lai tās saglabātu, nepieciešama restaurācija, nereti arī trūkstošo daļu rekonstrukcija.  Tās gaitā trauki iegūst otru dzīvi, atklājot pirmatnējo formu un zīmējumu.  Pētniecības darba rezultātā tiks izdots krājuma katalogs, kurā tiks iekļauta informācija arī par Intas Tiltiņas restaurētajām unikālajām 17. gadsimta māla krūzēm.

Vēsturiskās keramikas restaurācija prasa prasmes, zināšanas un pieredzi, kas novērtēta ar vairākkārtēju VKKF finansiālu atbalstu restaurācijas un izpētes popularizēšanas projektos. Ceram arī turpmāk sadarboties ar keramiķēm Nacionālā muzeju krājuma saglabāšanā!

Vija Stikāne Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts