Turaidas
muzejrezervāts


Latvijas gadsimts. Muzeji valsts simtgadei


Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane demonstrē muzejrezervāta krājuma priekšmetu, kas tiks eksponēts kopizstādē, kā viens no pieciem laikmetu raksturojošiem objektiem.

Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane demonstrē muzejrezervāta krājuma priekšmetu, kas tiks eksponēts kopizstādē, kā viens no pieciem laikmetu raksturojošiem objektiem.

Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā 20. jūnijā notika preses konference, lai iepazīstinātu sabiedrību ar topošo izstādi “Latvijas gadsimts.”

Latvijas valsts simtgadei veltīto izstādi kopīgi veido vairāk nekā 60 Latvijas muzeji,  un tā iecerēta kā daudzveidīgs stāsts par Latvijas dzīvi simts gadu periodā, sākot no 19. gadsimta vidus līdz 2004. gadam, kad Latvija iestājās Eiropas Savienībā. Arī Turaidas muzejrezervāts piedalās izstādes veidošanā, un sadarbībā ar izstādes veidošanas darba grupu muzeja krājumā ir apzinātas dažādus vēstures periodus, notikumus un personības raksturojošas liecības. Ap 20 Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmeti ir atlasīti izstādei, kas tiks atvērta 2018. gada maijā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja izstāžu telpās (Rīgā, Brīvības bulvārī 32).

Izstādes struktūru veido ievads “Zeme. Tauta. Nācija” un deviņas hronoloģiski un tematiski dalītas pamatsadaļas, kā arī interaktīvs izstādes noslēgums. Katra izstādes pamatsadaļa vēsta gan par politisko kontekstu un laikmetam raksturīgo, gan par cilvēku dzīvesstāstiem un lietu mantojumu. Izstādei ir izveidota mājas lapa  www.latvijasgadsimts.lv –  interneta vietne, kurā pieejama informācija par gaidāmo izstādi un tās sagatavošanas gaitu.

Šobrīd noslēdzies izstādes izveides pirmais posms, un ir sagatavots izstādes tematiskais struktūras plāns. Preses konferencē tika demonstrēti pieci priekšmeti no dažādiem muzejiem, kuri simbolizē noteiktu laika posmu. No Turaidas muzejrezervāta krājuma bija izvēlēta ielas nosaukuma plāksne ar uzrakstu „Padomju iela” latviešu un krievu valodā, kura tika izmantota līdz 1989. gada 18. novembrim.  Tautas frontes Siguldas nodaļa šajā dienā rīkoja mītiņu par vēsturisko ielu nosaukumu atjaunošanu un kā pirmo noņēma Padomju ielas plāksni, atjaunojot seno nosaukumu Pils iela. Turaidas muzejrezervāta krājuma priekšmetu preses konferencē demonstrēja galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane.

Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne Foto: Valters Lācis, http://lnvm.lv/?p=11179]
    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100  

Turaidas muzejrezervāts