Turaidas
muzejrezervāts

8. septembrī – Eiropas kultūras mantojuma diena Turaidā un Krimuldā


Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros, 8. septembrī plkst. 14.00 Turaidas muzejrezervāts aicina uz pasākumu “Gaujas lībiešu valdnieks Kaupo – vēsturisku notikumu vietas”, kas norisināsies pie Krimuldas baznīcas Kaupo piemiņas vietā, Krimuldas baznīcā un noslēgsies ar interaktīvu ekskursiju “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” Turaidas muzejrezervātā.

Kaupo_piem_samaz Šī gada Eiropas mantojuma dienu tēma ir kultūrvēsturiskās vietas, kas atklāj telpiskajā vidē identificējamas vērtības – vietas, kas glabā Latvijas vēsturei nozīmīgu notikumu un ievērojamu personu darbības liecības. Pēc Indriķa hronikas ziņām Latvijas teritorijā  iezīmējas pirmie valstiskie veidojumi ar saviem valdniekiem, kuri tiesīgi lemt par šo novadu un tā iedzīvotāju likteņiem. Viens no tādiem apgabaliem 12. gs. beigās un 13. gs. sākumā ir Gaujas lībiešu valstiskais veidojums ar centru Turaidā, kur atradās novada valdnieka Kaupo pils. Kaupo ir viens no pirmajiem kristītajiem Livonijas valdniekiem, ievērojama vēsturiska personība 12./13. gadsimta mijā. Viņa rīcība ietekmējusi daudzus tā laika notikumus Gaujas lībiešu zemēs un vērtējama Eiropas vēstures kontekstā.

2017. gada 22. septembrī aprit 800 gadi kopš Kaupo kritis kaujā pret Sakalas igauņu valdnieka Lembita vadīto karaspēku. Kā apliecina arheoloģiskā izpēte un vēstures dokumenti, viņa galvenā dzīvesvieta bijusi Turaidas pilskalns, savukārt Krimuldā (Kubeselē) atrodas Kaupo apbedījuma piemiņas vieta. Pēc vietējo iedzīvotāju nostāstiem 19. gs. par piemiņas vietu saukuši mākslīgu 10 x 6 m lielu uzkalnu Runtiņupītes krastā, netālu no Krimuldas baznīcas un mācītājmuižas. Uzkalniņa senākais plāns atrodams Fridriha Kruzes grāmatā «Necrolivonica oder Alterthümer Liv-, Esth- und Curlands.»”(Dorpat, 1842). Lībiešu valdnieka Kaupo atceres dienā 2001. gada 22. septembrī uzkalniņā tika atklāta piemiņas zīme, ko veidojusi tēlniece Gaida Grundberga.

PROGRAMMA

14.00 – 14.15 - Svecīšu aizdegšana Kaupo apbedījuma piemiņas vietā pie Krimuldas baznīcas

14.15 – 14.30 - Eiropas kultūras mantojuma dienu atklāšana un Eiropas kultūras mantojuma karoga pacelšana pie Krimuldas baznīcas

14.30 – 15.00 – Turaidas muzejrezervāta galveno speciālistu stāstījums “Turaida – Gaujas lībiešu zeme”. Iepazīšanās ar izstādēm “Turaida Indriķa hronikā” un “Sateseles pilskalna stāsts” Krimuldas baznīcā

15.00 – 15.30 - Svētbrīdis Krimuldas baznīcā. Vada Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Juris Austris Rāviņš

15.30 – 16.00 - Priekšnesums “Kaupo piemiņai” Krimuldas baznīcā. Piedalās Vidrižu folkloras kopa DELVE

16.30 – 17.30 - Interaktīva ekskursija ekspozīcijā “Gaujas lībieši Latvijas kultūrvēsturē” Turaidas muzejrezervātā

Kultūras mantojuma dienas organizē Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija sadarbībā ar kultūras institūcijām un pašvaldībām. Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi Latvijā norisināsies no 8.-10. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt cilvēkus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību – aizsargājamo pieminekļu dažādību, vērtību apzināšanu, saglabāšanu, kā arī kultūras mantojumu kā resursu ilgtspējīgai attīstībai. Tās aizsākušās 1984. gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos un kopš 1999. gada kļuvušas par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 valstis, kas ir pievienojušās Eiropas Kultūras Konvencijai.

Dalība pasākumā bez maksas. Vairāk informācijas pa tālr. 26572142

Laipni aicināti visi interesenti, īpaši skolu jaunatne un skolotāji!

 
    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts