Turaidas
muzejrezervāts


Jauns ieguvums Turaidas muzejrezervāta krājumā


Globuss izgatavots starp 1890. un 1895. gadu VācijāŠajā gadā muzejs savā krājumā ieguvis jaunu priekšmetu – 19. gadsimta beigās izgatavotu globusu, kuru paredzēts izvietot topošajā ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti: Klaušinieks. Saimnieks pilsonis.”

Ekspozīcijā nozīmīga vieta atvēlēta tēmai par garīgo atmodu un pilsoniskās apziņas tapšanas procesu, kurā liela nozīme bija izglītībai.

Par izglītības attīstību 19. gs. liecina arī pagastskolu un skolēnu skaits, kas Vidzemē laikā no 1850. līdz 1870. gadam palielinās apmēram trīs reizes. Saskaņā ar 1865. gada likumu, 10 – 13 gadu veci zēni un meitenes, kuri jau mājās apmācīti lasīt, pagasta skolās mācās trīs ziemas – kopā 18 mēnešus. Sevišķi svarīgs pielikums dažādiem priekšrakstiem un likumam ir mācību plāns, kurā noteikts, ka skolā jāmāca: ”reliģija, mātes valoda, rēķināšana, ģeogrāfija, dziedāšana, turnēšana jeb stingrošana zēniem, un priekš meitenēm sieviešu rokdarbi [..].”[1] Plānā uzskaitīti arī nepieciešamie mācību līdzekļi: “no katras tanī skolā ieviestas mācāmas grāmatas 1 eksemplars, viens globuss, viena Eiropas sienas karte, viena no Baltiskām gubernijām, un viena no Palestīnas, viens muzikinstruments – vai nu vijole, klavieres, ērģelītes vai harmonijums – ar monohordu nepietiek, lineāls, rēķinu galdiņš, viena bībele un dziesmu grāmata.”[2]

Ekspozīcijai paredzētais globuss izgatavots starp 1890. un 1895. gadu Vācijā, Berlīnē, Ludviga Jūliusa Heimana (Ludwig Julius Heymann, 1836-1899) darbnīcā. Tā mērogs ir 1: 4260, apkārtmērs 96 cm, augstums 56 cm. Globuss ir gatavots no kartona, kas aplīmēts ar 12 krāsainiem litografētiem segmentiem, kurus šķērso misiņa meridiāns ar paralēļu atzīmēm. Globuss balstās uz masīvas profilēti virpotas riekstkoka pamatnes.

Globusā lietotā karte noteikti izgatavota pirms 1900. gada, jo nav atzīmēta Francijas kolonija Čada ar galvaspilsētu Fortlamī, kas izveidotas 1900. gadā.   Tomēr, visticamāk karte datējama ar laika posmu starp 1890. un 1895. gadu, ko apliecina uz tās attēlotie objekti. Ir atzīmēta pilsēta Salisburijas forts, kas dibināta 1890. gadā, kā arī indiāņu rezervāta teritorija – Indian Territory Oklahomas štatā Amerikā, kas tika izveidota 1890. gadā. bet nav ģeogrāfiskā nosaukuma Rodēzija, ko sāka lietot pēc 1895. gada.

Līga Kreišmane, Turaidas muzejrezervāta Galvenā krājuma glabātāja [1] U. Niedre. Skola. Turaidā .Vidzemē.  Īpaši pagastskola. No dūmu rijas līdz gaismas ēkai trijos stāvos.1719.–1940. 2014.-2015.- 67. lpp. [2] Turpat – 69. lpp.
    Aktuāli, Jaunumi, Raksti par krājumu  

Turaidas muzejrezervāts