Turaidas
muzejrezervāts

Svētki pilī “Šodien Turaidas pils pieder bērniem” izskanējuši. Fotogalerija


Augusta pirmā svētdiena Turaidas muzejrezervātā ir īpaša, jo šajā dienā jau vairākus gadus Turaidas pils pieder bērniem.  Ir iedibināta tradīcija – rīkoti īpaši svētki “Šodien Turaidas pils pieder bērniem!” un katru gadu tie veltīti īpašai tēmai. Šī gada svētku tēma bija ”Iejūties seno stāstu tēlos!”

 Svētku mērķis ir veicināt jaunākajā paaudzē interesi par vēsturi, piedāvājot izzinošas interaktīvas darbnīcas, kurās apgūstot jaunas prasmes, ir iespēja gūt jaunas atziņas par dzīves pamatvērtībām, labā un ļaunā mijiedarbību un izvēles nozīmi vēstures stāstos un dzīvē.

Bērniem svētku laikā tika stāstīti seni stāsti, kas radušies viduslaikos tālās zemēs Gruzijā, Britu salās u.c. un, kurus, iespējams, ārvalstu sūtņi jau senatnē stāstījuši Turaidā. To centrālie tēli bija bruņinieks Juris, princese Konstance un burvis Merlins. Bērniem bija iespēja ne tikai iepazīt Turaidas pils vēsturi, senās ēkas un priekšmetus, bet, apgūstot dažādas noderīgas iemaņas – augu atpazīšanu, labas manieres, rakstību uz vaska tāfelītēm, mūzikas instrumentu spēli, šaušanu ar loku, siena leļļu izgatavošanu u.c. un veicot uzdevumus pils pagalmā un ekspozīcijās, iejusties bruņinieka, princeses vai burvja tēlos, kā arī kopā ar muzejrezervāta pētniekiem doties izzinošās ekskursijās, uzzinot Turaidas pils Dāvida un Kristofera stāstus.

Bērnu prieks un izziņas vēlme bija liela, daudzās darbnīcās pat veidojās rindas, jo uzdevumi bija gan radoši, gan drosmi, gudrību un dāsnumu vairojoši. Visiem vispirms bija jāapgūst 6 prasmes dažādās darbnīcās un tikai tad varēja doties lielajā pārbaudījumā. Lai kļūtu par bruņinieku, bija jāuzveic pūķis, princesēm bija pašas darinātais putniņš jāuzdāvina kādam citam, bet burvjiem jāatpazīst Turaidas augi un jāizgatavo ziedu pušķītis, kas vairotu prieku.

Svētku programmu brīnišķīgi papildināja ansamblis “Mediatore” no Rīgas, dziedot, muzicējot un mācot senas viduslaiku dejas un Liepājas ceļojošais leļļu teātris ar izrādi “Burvju stabulīte”.

Paldies visiem partneriem par sadarbību svētku radīšanā mazajiem! Pateicība Margitai Porietei, Eduardam Klintim, biedrībai “Livonensis” un personīgi Andrim Geidānam, Dārtai Treijai un aktieriem Pēterim Trupam un Agitai Lieldidžai!

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts