Turaidas
muzejrezervāts

Uzsākti Turaidas muižas pārvaldnieka jaunās dzīvojamās mājas jumta seguma maiņas un fasādes atjaunošanas darbi


Turaidas muižas jaunā pārvaldnieka māja ir Īpaši aizsargājamā kultūras pieminekļa – Turaidas muzejrezervāta, kas aptver 11. – 20. gadsimta Turaidas vēsturiskā centra dabas un kultūras pieminekļus, nozīmīga sastāvdaļa un arī daļa no valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa “Turaidas muzejrezervāts” (valsts aizsardzības Nr.2606) un valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa “Siguldas, Turaidas un Krimuldas vēsturisko centru komplekss” (valsts aizsardzības Nr.7445) vēsturiskās apbūves.

Ēka celta 1901. gadā kā Turaidas muižas pārvaldnieka jaunā dzīvojamā māja. Pēc Pirmā pasaules kara mājā tika ierīkota skola, kas darbojās līdz 1936. gadam, bet līdz 1940. gadam tā pastāvēja kā pagasta tautas nams. Padomju varas laikā ēkā atradās kolhoza “Turaida” kantoris, klubs un bibliotēka, vēlāk – arī dzīvokļi.

Pēc bijušās Turaidas muižas jaunās pārvaldnieka mājas pārņemšanas Turaidas muzejrezervāts no 1998. līdz 2000. gadam veica ēkas restaurācijas darbus. Turaidas muižas jaunā pārvaldnieka māja 2000. gadā tika atzīta par vienu no desmit labāk restaurētajām koka būvēm Latvijā. Šobrīd ēka tiek izmantota muzejrezervāta zinātniskā darba, infrastruktūras un personāla vajadzībām, tajā atrodas arī konferenču un izstāžu zāles.

Laika gaitā ir stipri nolietojies ēkas fasādes krāsojums un jumta koka skaidu segums, kur skaidu trupes saēstajās vietās izveidojusies caurtece. Lai saglabātu vēsturisko ēku, tai nepieciešams remonts.

Turaidas muižIMG_9322as jaunās pārvaldnieka mājas jumta seguma maiņas un fasādes atjaunošanas darbus pēc muzejrezervāta organizētā iepirkuma rezultātiem veiks būvfirma SIA “WARSS+”. Būvfirmai ir liela pieredze ēku restaurācijā, t.sk. 2016. gadā saņemta Latvijas Būvniecības Gada balva par Ludzas Lielās sinagogas restaurāciju. Pēdējos gados SIA “WARSS+” veikusi arī Turaidas pils Galvenā torņa koka konstrukciju atjaunošanu un Turaidas pils galeriju atjaunošanu un restaurāciju, savdabīgās Liepājas ostas noliktavas Bezdelīga restaurāciju Latvijas Etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā un strādājusi citos vēsturiskos objektos.

Turaidas muižas jaunās pārvaldnieka mājas remonta - jumta seguma maiņas un fasādes atjaunošanas darbi tiks finansēti no Kultūras ministrijas papildu piešķirtajiem līdzekļiem un pašu ieņēmumiem.

   
    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts