Turaidas
muzejrezervāts

Muzejrezrvāta krājuma datu bāzes attīstībai – jaunas perspektīvas


Jau no 2000. gada Turaidas muzejrezervāta krājuma uzskaitei, dokumentēšanai un pētniecībai tiek izmantota elektroniskā datu bāze, kuru sadarbībā ar krājuma speciālistiem izstrādājis Pēteris Mežulis. Muzejā ir vienota krājuma dokumentēšanas sistēma un muzeja ietvaros lietojami standarti, kas palīdz datu bāzes izveidē un izmantošanā.  No 2000. gada datu bāzē ievadīti dati par visiem jaunienākušajiem priekšmetiem un artefaktiem, kuriem veikta zinātniskā apstrāde. Līdz šim elektroniskajā katalogā atrodami dati par 19 765  muzeja priekšmetiem. Tie dažādā apjomā atspoguļo visas krājuma kolekcijas, izņemot videofilmu un audioierakstu  kolekcijas. Līdzīgs elektroniskais katalogs ir arī muzeja zinātniskajai bibliotēkai, kurā atrodami gandrīz 6 tūkstošu grāmatu apraksti.

Straujā tehnoloģiju attīstība paver jaunas iespējas muzeja darbā. Šajā gadā iecerēts attīstīt un modernizēt muzeja elektronisko datu bāzi. Ar plānotajiem pārveidojumiem ne tikai krājuma darbinieki, bet arī muzeja pētnieki gūs iespēju efektīvāk izmantot krājumu pētnieciskajā darbā un strādāt modernā darba vidē.  Datu bāze nodrošinās veidu, kā lietotājiem apmainīties ar datiem un apstrādātiem resursiem. Būs iespējams fiksēt priekšmeta “dzīvi” muzejā – izmantošanu izstādēs, restaurāciju, deponēšanu u.c. darbības. Tiks izveidoti vairāki statistikas moduļi un uzlabotas meklēšanas un vaicājumu iespējas.  Būtiskākais aspekts būs ērta attēlu un citu multivides failu pievienošana priekšmeta aprakstam un meklēšanas rezultātu aplūkošana slaidrādes veidā. Piemēram, muzeja krājumā glabājas unikāla videofilmu kolekcija par Dziesmotās revolūcijas aizsākumiem ar folkloras koncertiem Turaidas Dainu kalnā, kuru ieraksti tagad tiks arī digitalizēti.

Pilnveidojot datu bāzi, ir domāts arī par publisko pieejamību. Jaunais formāts ļaus izveidot «apmeklētāja darba vidi», kurā būs piekļuve sensitīvus personu datus nesaturošai informācijai. Katalogā būs paredzēta iespēja katram lietotājam veidot profilu, kurā saglabāt lietotāju interesējošo priekšmetu aprakstus un attēlus, sistematizēt, kā arī komentēt tos. Komentāri būs pieejami krājuma darbiniekiem, kas ļaus papildināt un precizēt informāciju par krājuma priekšmetiem. Uzlabojumos paredzēta arī svarīga funkcija muzejrezervāta mājas lapas virtuālo izstāžu veidošanai.

Pilnveidojumi datu bāzes pārvaldībā paredz vieglu datu administrēšanu, kontroli, un datu apstrādes tiesību piešķiršanas/atņemšanas mehānismu. Liela uzmanība tiek veltīta arī datu drošības jautājumiem, kur darba procesa tiek akcentēti divi galvenie aspekti. Pirmkārt, fiziskā drošība. Datu bāzes pārvaldībai jānodrošina datu integritāte dažādos sistēmas kļūmju vai atteices brīžos:  gan maza apjoma, kad tiek zaudēta operatīvās atmiņas informācija, gan arī sarežģītākos gadījumos, kad datu diski ir bojāti un datubāzes daļas ir zudušas. Otrkārt, tiks nodrošināta aizsardzība pret neautorizētu jeb nesankcionētu piekļuvi datiem un datu apstrādei. Muzeja elektroniskā kataloga datus būs iespējams migrēt uz datu bāzi  meandrs.lv, kas apvieno 18 muzeju kolekciju tīklu, kā arī uz  Nacionālā muzeju krājuma kopkatalogu (www.nmkk.lv)  - visu Latvijas akreditēto muzeju (valsts, pašvaldību un privāto/autonomo muzeju) krājuma priekšmetu katalogu.

Līga Kreišmane Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja
    Aktuāli, Jaunumi, Raksti par krājumu  

Turaidas muzejrezervāts