Turaidas
muzejrezervāts


Izrakumi Turaidas Baznīckalnā. Uzsākta apbedījumu izpēte


Izrakumu laukuma kopskats ar attīrītajiem apbedījumiem. No kr. 1.bērna apbedījums (tuberkulozes slimnieks, 9 – 10 gadu vecs, 2. Pieaudzis vīrietis, 3. Sievietes ap 19. gadu veca, 4. sieviete virs 60 gadu veca, 5. Fragments, pieaudzis vīrietis, 6. fragments, bērna apbedījums, 9 – 10 gadu vecs,

Izrakumu laukuma kopskats ar attīrītajiem apbedījumiem.
No kr. 1.bērna apbedījums (tuberkulozes slimnieks, 9 – 10 gadu vecs, 2. Pieaudzis vīrietis, 3. Sievietes ap 19. gadu veca, 4. sieviete virs 60 gadu veca, 5. Fragments, pieaudzis vīrietis, 6. fragments, bērna apbedījums, 9 – 10 gadu vecs.

Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsēta ir valsts nozīmes arheoloģijas piemineklis. 2017. gada vasarā tajā tika veikti arheoloģiskie izrakumi ar nolūku konstatēt senās kapsētas robežas un nožogojuma vietu, lai nākotnē, iespējams, žogu varētu atjaunot tā sākotnējā vietā un izskatā, kāds tas varētu būt bijis 18.gs. vidū – Turaidas pēdējās baznīcas celšanas laikā.. Darbu gaitā bez dažādiem 14., 15. gadsimta atradumiem un pārjauktiem kauliem, tika konstatēti arī četri neskarti un divi postīti apbedījumi. Mirušie bija guldīti nepilna metra dziļumā, aptuveni rindā, pēc kristīgām apbedīšanas tradīcijām – guļus uz muguras izstieptā stāvoklī ar galvu uz rietumiem, bez īpašām piedevām. Tie bijuši ievietoti koka zārkos. Atšķirībā no 11. – 13. gadsimta apbedījumiem, kam līdzdotas bagātīgas rotas u.c. priekšmeti, kristīgās apbedīšanas tradīcijas tādu praksi neparedzēja – retos gadījumos aizgājējam līdzi iedeva kādu mazvērtīgu monētiņu, nazīti vai vienkāršu rotu.

Atrasto skeletu kaulus pētīja antropologs, Dr. hist. Guntis Gerhards un paleoantropoloģijas doktorante E.Pētersone-Gordina. Pēc viņu pētījuma rezultātiem var secināt, ka no apbedītajiem divas bija sievietes ap 19 un 60 gadu vecas, abas 156 cm garas. Divi – pieauguši vīrieši, ap 172 un 176 cm gari un divi bērni 9 - 10 gadus veci, 115 un 112 cm gari. Bērniem līdz pusaudžu vecumam, ja nav līdzdoti atbilstoši priekšmeti, dzimumu pie kaulu vizuālas apskates noteikt nav iespējams, tam nepieciešams veikt DNS analīzi. Vienam no bērniem tika konstatētas pataloģiskas izmaiņas kaulos, kas saistītas ar smagu kaulu tuberkulozi. Gan pieaugušo, gan bērnu zobos konstatēts kariess. Iespējams, tas saistīts ar sliktu uzturu, jo pieaugušajiem indivīdiem konstatēti arī savam vecumam pārāk nodiluši zobi. Vairākiem pieaugušajiem bijušas arī mugurkaula deformācijas un artrīts. Iespējams, šīs patoloģiskās izmaiņas izraisījusi pārmērīgi liela fiziskā slodze. Turaidas izpētītajiem apbedījumiem garums gan sievietēm, gan vīriešiem uzskatāms par atbilstošu 15. – 17. gadsimta Latvijas iedzīvotāju datiem. Izpēti paredzēts turpināt. Lai apstiprinātu tuberkulozes faktu, būtu jāveic patogēnā mikroorganisma Mycobacterium tuberculosis DNS izdalīšanu no šī apbedījuma skeleta kauliem un veikt tā hronoloģisko datēšanu ar radioaktīvā oglekļa metodi, iespējams, veikt arī stabilo izotopu analīzes kauliem. No visiem apbedījumiem jau paņemti kaulu paraugi, kas varētu sniegt informāciju par seno Turaidas iedzīvotāju uzturu. Plānotās analīzes iespējams veikt galvenokārt ārzemju laboratorijās – Kembridžas universitātē, Vācijā u.c.

Tā kā izrakumu laukuma austrumu pusē tika daļēji atsegts akmeņu un ķieģeļu krāvums, būtu nepieciešams arī to sīkāk izpētīt un noskaidrot, vai akmeņi un ķieģeļi vienkārši nolasīti no lauka, vai tie veido seno kapsētas valni.

Egīls Jemeļjanovs Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheoloģisko izrakumu vadītājs
 ,        Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas un raksti, Raksti  

Turaidas muzejrezervāts