Turaidas
muzejrezervāts


Grāmata bērniem “Рассказы и игры Давида из Турайдского замка”


Grāmatas "Рассказы и игры Давида из Турайдского замка" vāks

Grāmatas "Рассказы и игры Давида из Турайдского замка" vāks

Grāmata bērniem «Рассказы и игры Давида из Турайдского замка». Izdevējs: Turaidas muzejrezervāts, māksliniece Una Leitāne; tulkojums krievu valodā - Viktorija Koļļegova; iespiests SIA “Masterprint”, 20. lpp.,  2017. ISBN 978-9934-8524-2-8 Cena 3.00 euro

Grāmatas mērķauditorija ir 3 – 7 gadus veci bērni. Grāmatas galvenais varonis ir Dāvids, kura prototips atrodams, uzzīmēts uz Turaidas pilī atrastā ķieģeļa. Dāvids iepazīstina lasītājus ar pils vēsturi, celtniecību, ķieģeļiem, kā arī ar pils valdniekiem un citiem iemītniekiem, kā arī stāsta stāstus par Turaidas pils vēsturi. Katru Dāvida stāstu papildina uzdevumi, kas rosina bērnu darboties, attīstīt prasmes rakstīšanā, rēķināšanā, uzmanībā u.c. Papildus grāmatai ir pievienota arī uzlīmju lapa. Grāmata bagātīgi ilustrēta ar mākslinieces Unas Leitānes zīmējumiem. Vairāki vēsturiski vārdi paskaidroti "Skaidrojošajā vārdnīcā", kas atrodama grāmatas beigās.

Grāmatu katru dienu var iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

        Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Turaidas muzejrezervāts