Turaidas
muzejrezervāts


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ADMINISTRATORU/-I


Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU ADMINISTRATORU/-I

Galvenie amata pienākumi:

 • Uzstādīt, konfigurēt un uzturēt darba stacijas, serverus un nepieciešamo programmatūru, t.sk. veikt diagnostikas testus, diagnosticēt un risināt sarežģītas problēmas
 • Uzstādīt un konfigurēt lokālo datortīklu, integrēt dažādas sistēmas un risināt ar to savietojamību saistītās problēmas
 • Organizēt un nodrošināt datu glabāšanas un apmaiņas kārtību datoros un datu serveros, nodrošināt datu drošību, t.sk. personas datu apstrādei, datu rezerves kopijas un datu atjaunošanu
 • Konfigurēt datortehniku darbam internetā, konfigurēt interneta pārlūkprogrammas, saziņā ar interneta piegādātājiem novērst problēmas interneta darbībā
 • Nodrošināt datorsistēmu fizisko drošību, uzstādīt un regulāri atjaunināt datoru pretvīrusu aizsardzību, veikt drošības pasākumus darbam lokālajā datortīklā
 • Sagatavot un īstenot priekšlikumus jaunas datortehnikas un programmatūru ieviešanai vai esošās modernizēšanai, serveru un datortīkla darbības uzlabošanai
 • Sagatavot datortehnikas, serveru un biroja tehnikas specifikācijas publisko iepirkumu veikšanai
 • Konsultēt un sniegt praktisko palīdzību lietotājiem darbā ar datortehniku, programmatūrām, lokāliem datortīkliem, internetu, biroja tehniku

Prasības pretendentiem:

 • Vidējā profesionālā izglītība vai augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība datorzinātnēs un/vai informācijas tehnoloģiju jomā
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze IT lietotāju atbalsta nodrošināšanā
 • Pieredze serveru (Linux un NAS) apkalpošanā un administrēšanā
 • Labas zināšanas un izpratne par datortehnikas, t.sk., perifērijas iekārtu uzbūvi, darbības principiem un veidiem (Microsoft operētājsistēmu Windows 7/8/10 pārzināšana)
 • Labas zināšanas un izpratne par datortīklu uzbūvi, izmantotajiem protokoliem, konfigurēšanu un darbības principiem, prasmes MikroTik tīkla iekārtu konfigurēšanā
 • Precizitāte, labas sadarbības, darba plānošanas un komunikācijas prasmes

Piedāvājam: 

 • Veikt atbildīgu un interesantu darbu
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas
 • Sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika

Amatam noteikts:

▪      Normālais darba laiks

▪      19.5. apakšsaime “Sistēmu administrēšana un uzturēšana”, IIA līmenis un 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 745 līdz 1093 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir       būtiska iestādes funkciju izpildei).

Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 20.aprīlim.
Pieteikuma vēstuli un CV, lūdzam nosūtīt Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim –Turaidas muzejrezervātam Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 vai elektroniski uz e-pastu: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv ar norādi „Pieteikums uz Informācijas tehnoloģiju administratora amatu”. Papildus informācija: tālr. 67971402.

 ,        Aktuāli, Jaunumi