Turaidas
muzejrezervāts

Starptautiskā projekta CHRISTA darba seminārs Turaidas muzejrezervātā


Turaidas muzejrezervātā 21. martā notika starptautiskā projekta CHRISTA seminārs, kurā piedalījās dalībnieki no Zviedrijas, Itālijas, Grieķijas, Spānijas, Kipras, Rumānijas, Bulgārijas, Portugāles un Latvijas. Seminārs Latvijā norisinājās divas dienas 20. – 21. martā un tā tēma bija “Inovācijas un digitalizācija”.

Turaidas muzejrezervātā viesi iepazinās ar muzeja praksē izmantotajām tehnoloģiju iespējām. Muzejrezervāta direktores vietniece Vija Stikāne stāstīja par topošās ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis.” digitālajiem risinājumiem un demonstrēja digitālo programmu paraugus un animācijas, kas tiek veidotas ekspozīcijas vajadzībām. Krājuma galvenā glabātāja Līga Kreišmane iepazīstināja viesus ar tehnoloģiju sniegtajām iespējām krājuma informācijas uzglabāšanā un apstrādē, Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja Gunta Zaķīte iepazīsitnāja ar muzejrezervāta plašo piedāvājumu un sadarbības iespējām. Ekskursijas laikā semināra dalībnieki apmeklēja ekspozīcijas Turaidas baznīcā un pilī, kurās arī tika akcentētas izmantotās mūsdienu tehnoloģijas.

Projekts CHRISTA “Kultūra un mantojums atbildīga, inovatīva un ilgtspējīga tūrisma darbībai” (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions) uzsākts 2016. gadā un turpināsies līdz 2020. gada 31. jūlijam. Projektā izvirzītas četras darba tēmas – nemateriālais mantojums, industriālais mantojums, interpretācija, inovācijas un digitalizācija. Projektā iesaistījušies partneri no 10 Eiropas Savienības valstīm – Kipras, Beļģijas, Itālijas, Grieķijas, Zviedrijas, Spānijas, Rumānijas, Bulgārijas, Portugāles un Latvijas. Vidzemes Tūrisma asociācija, tajā skaitā arī Turaidas muzejrezervāts, projektā piedalās kā partneri no Latvijas. Projekta ieviešanas laikā tiek izstrādāts priekšlikums Kultūras tūrisma Rīcības plāna īstenošanai Vidzemē. Sadarbības partneriem ir iespēja piedalīties projekta starptautiskajos pasākumos, kas veltīti dažādām kultūras tūrisma tēmām. Tiek organizēti arī vietējie semināri, nodrošināta dalība vairākās starptautiskās tūrisma izstādēs, kā arī notiek dažādas tūrismu veicinošas aktivitātes.

 
 ,        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts