Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāta starptautiskā sadarbība un aktuālie projekti


Darza_perle_LV_krasainslejupielāde (1)Turaidas muzejrezervāts jau 26 gadus ir dalībnieks Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijā, muzejrezervāta pētnieki pastāvīgi darbojas Baltijas jūras reģiona piļu pētnieku apvienībā “Castella Maris Baltici”. Starptautiskā sadarbība veicina informācijas apmaiņu, izaugsmi zināšanu un inovāciju jomā. Dalība starpvalstu projektos sniedz iespēju gan piesaistīt finansējumu konkrētu mērķu sasniegšanai, gan profesionālās pieredzes uzkrāšanai, kas ir svarīgi laikā, kad globālie procesi arvien vairāk ietekmē gan valstu, gan konkrētu institūciju darbību.

18359229_1369339723162422_4818431853526327168_oBaltijas jūras piļu un muzeju asociācija

Baltijas jūras piļu un muzeju asociācija ir dibināta 1991. gadā Malborkas pilī Polijā. Asociācijā apvienojušās vairāk nekā 40 pilis no deviņām valstīm, kas atrodas ap Baltijas jūru. Gadu gaitā asociācija ir kļuvusi par domubiedru apvienību, platformu, kas dod iespēju apmainīties viedokļiem, iepazīt kolēģu labo praksi, kopīgi pārspriest un meklēt risinājumus jautājumiem, kas aktuāli muzejiem, kuri izveidoti pilīs. Muzeju speciālistiem un pētniekiem sadarbība asociācijas ietvaros paver labu iespēju pētniecībā nepieciešamās informācijas ieguvei no kolēģiem citās valstīs. Katru gadu asociācijas dalībnieki satiekas kādā no pilīm-muzejiem uz kopēju sanāksmi – Ģenerālo asambleju, kuras laikā notiek konferences, semināri un pieredzas apmaiņas par kādu tēmu, piemēram, 2017. gadā tikšanās tēma bija komunikācija ar apmeklētājiem. Pasākuma laikā tika izvērtētas muzeju pieredzes, apmācot zāļu uzraugus un pārējo personālu viesmīlībā un komunikācijā. Savukārt 2013. gadā, kad muzejrezervāts Turaidā uzņēma asociācijas dalībniekus, sarunu tēma bija veltīta piļu arheoloģiskajai izpētei. Kopš 2017. gada Baltijas jūras piļu un muzeju asociācijas prezidente ir Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste Ina Līne.

“Castella Maris Baltici” – Baltijas jūras reģiona piļu pētnieku apvienība

Baltijas jūras reģiona viduslaiku piļu pētnieki konferences rīko jau kopš 20. gadsimta deviņdesmitajiem gadiem, kuru laikā notiek referātu sesijas, ekspozīciju apmeklējumi un diskusijas, kas veicina sadarbību starp nozares speciālistiem. Ziņojumi tiek publicēti katalogā ar vienotu nosaukumu - “Castella Maris Baltici”. Baltijas jūras reģiona piļu pētnieku apvienība 2005. gadā vienu no savām tikšanās reizēm rīkojusi arī Turaidas muzejrezervātā, kuras laikā ārvalstu kolēģi tika iepazīstināti ar piļu izpētes un saglabāšanas procesiem Latvijā.

balvas logoEiropas Kultūras tūrisma tīkls

Eiropas Kultūras tūrisma tīkls (Eurpean Cultural Tourism Network - ECTN) ir organizācija, kas apvieno tūrisma galamēŗkus, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un pētniecības institūcijas, lai popularizētu ilgtspējīga kultūras tūrisma attīstību visā Eiropā. Tajā aktīvi piedalās Vidzemes tūrisma asociācija, kuras dalībnieks no 2006. gada ir arī Turaidas muzejrezervāts. Par ECTN prezidentu 2016. gadā tika ievēlēts Vidzemes Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts.

Starptautiskie projekti CHARTS un CHRISTA

Kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju Turaidas muzejrezervāts šobrīd piedalās ECTN projektos CHARTS un CHRISTA, kuros dalībnieki realizē kopējas aktivitātes, kas veicina izpratnes veidošanu par kultūras mantojuma nozīmi tūrismā, dažādiem materiālās un nemateriālaās kultūras mantojuma aspektiem. ECTN aktīvi sadarbojas ar vairākām Eiropas mantojuma organizācijām un ir Eiropas Kultūras mantojuma gada oficiālais sadarbības partneris. Nozīmīga ECTN aktivitāte ir ikgadējais konkurss “Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis”. Šajā konkursā 2016. gadā galveno balvu saņēma Turaidas muzejrezervāts par nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu.

Starptautiskie projekti “Dārza pērles” un “Cult-RIng”.

Turaidas muzejrezervāts kopā ar Vidzemes tūrisma asociāciju 2018. gadā piedalīsies divos jaunos starptautiskos projektos. Projekts “Cult-RIng – Cultural Routes as Investment for Growth and Jobs” (Cult-RIng – Kultūras ceļi/maršruti kā investīcija izaugsmei un darba vietu radīšanai”) uzsākts 2018. janvārī un turpināsies līdz 2020. gada 31. decembrim. Projekta laikā paredzēts izstrādāt jaunu kultūras maršrutu “Dzelzs priekškars”, kas aptvers 20 valstis un popularizēs neseno mantojumu. Turaidas muzejrezervāts iesaistījies ar mērķi popularizēt neseno kultūras mantojumu – Dainu kalnu kā Dziesmotās revolūcijas nozīmīgu daļu.

Ar Interreg Latvijas/Igaunijas programmas apvienotā sekretariāta projekta "Dārza Pērles" (Garden Pearls) atklāšanu 1. maijā Turaidas muzejrezervāts iesaistīsies jaunā aktivitātēs, kas orientēta uz zaļā mantojuma – muižu vēsturisko dārzu un parku – atjaunošanu un uzturēšanu. Projekts turpināsies līdz 2020. gada 31. oktobrim. Tā ietvaros Turaidas muzejrezervāts nodrošinās kultūrainavas un Turaidas muižas mežaparka atjaunošanas darbus.

Projekta galvenais mērķis ir dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu Igaunijā un Latvijā, izveidojot jaunu, pievilcīgu un ilgtspējīgu tūrisma piedāvājumu “Dārza Pērles”. Mērķis ir izvērst un dažādot dārzu tūrisma piedāvājumu, kā arī uzlabot tūristu pieredzi un pielāgot to reģionos. Projekta ietvaros tiks apvienoti pievilcīgi dārzi un parki  vienā kopīgā pārrobežu tūrisma produktā Latvijā, gan arī Igaunijā. Informācija par iesaistītajiem dārziem un parkiem, par to piedāvājumu un aktualitātēm tiks apkopota mājas lapā www.gardenpearls.eu

Vadošais partneris ir Vidzemes Tūrisma asociācija. Projekta partneri Latvijā: Latvijas Universitāte, Turaidas muzejrezervāts, nevalstiskās organizācijas “Limbažu lauvas” un “Oleru muiža”, kā arī Amatas, Burtnieku, Gulbenes, Kocēnu un Rūjienas novadi. Projekta partneri Igaunijā: NVO Igaunijas Dārzi (Estonian Gardens), Tartu Universitāte (Pērnavas Koledža); Vīlandes Reģiona Attīstības centrs; Pērnavas Reģions; Hījumā Profesionālā skola; Pērnavas pilsēta, Sangastes muiža. Visi partneri pārstāv maršruta dārzus un parkus, kā arī sniedz savu pieredzi un zināšanas, lai veiksmīgi attīstītu kopīgu tūrisma produktu. Kopējais projekta  budžets: 749 755 EUR, no kā Igaunijas – Latvijas pārrobežu programma (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) līdzfinansē 637 292 EUR.

Citi projekti

Turaidas muzejrezervāts atpazīstamības veicināšanai un jaunu apmeklētāju piesaistei vairākus gadus sadarbojas ar Gaujas nacionālā parka tūrisma klasteri “Enter Gauja”, kura darbības mērķis ir reģiona kopējā piedāvājuma popularizēšana ārpus Latvijas. 2018. gada jūnijā tiks uzsākta Baltijas valstu apceļošanas akcija, kuru organizē Latvijas piļu un muižu asociācija sadarbībā ar līdzīgām asociācijām Lietuvā un Igaunijā. Akcijas laikā Baltijas valstu iedzīvotāji tiks aicināti viesoties savās kaimiņvalstīs un iepazīt tur esošo bagāto mantojumu, ko glabā pilis un muižas. Savas durvis akcijas dalībniekiem vērs arī Turaidas muzejrezervāts.

Gunta Zaķīte Turaidas muzejrezervāta Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļas vadītāja

Šis raksts atspoguļo autora viedokli. Programmas vadošā iestāde neatbild par tajā ietvertās informācijas iespējamo izmantošanu.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts