Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muižas pirtij un ratnīcai tiek atjaunoti jumti


Vasaras sezona ir laiks, kad Turaidas muzejrezervātā tiek veikti atjaunošanas darbi ēkām-pieminekļiem, kuriem laika gaitā radušies bojājumi. Šogad atjaunošanas brīdis ir pienācis muižas pirts un ratnīcas jumtiem.

Apsekojot ēku divslīpju jumtus, tika konstatēti apjomīgi jumta seguma bojājumi – jumta skaidas bija trupes un laika zoba saēstas, skaidu segumā radušies nelieli caurumi un jumta korē starp jumta plaknēm skaidu zuduma dēļ jau bija atvērums, kura dēļ nokrišņi caur jumtu varēja iekļūt ēkā. Nomaināmais jumta seguma laukums pirtij ir 128 m2  un ratnīcai 274 m2 ,

Seno ēku jumtu atjaunošanu arī šogad veic SIA “Balga” jumiķi, kuri ir savas nozares izcili speciālisti, un Turaidas muzejrezervātā iepriekšējos gados veikuši gan restaurācijas darbus Šveices mājas klētij, gan mainījuši jumta segumu piķiera kūtiņai, zivju pagrabam  un ābolu klētiņai. Šajā gadā jumtiem tiek mainītas bojātās latas un atjaunots apses skaidu jumts.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts