Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervātā notiek celiņu un taku atjaunošanas darbi


Uzturot un labiekārtojot Turaidas muzejrezervāta 43.63 4 ha lielo teritoriju, šovasar notiek  celiņu un taku tīkla atjaunošanas darbi muzejrezervāta muižas daļā.

Turaidas muzejrezervāts aptver 43.63 ha lielu teritoriju un to dažādos virzienos šķērso ceļu, celiņu un taku tīkls. Vēsturiskā Turaidas pils muiža atradusies krustcelēs, kur savienojas divi lielceļi: Inciems – Sigulda un Krimulda – Turaida. Turaidas muižas ēkas pamatā bijušas izvietotas trīs virzienos: gar ceļu no pils drupām uz Turaidas baznīcu, gar Inciema ceļu un gar Krimuldas ceļu.  Ceļš uz Siguldu vēsturiski gājis no Turaidas pilsdrupām un 19. gadsimta beigās – 20. gadsimta sākumā savienojies ar Inciema ceļu muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas dienvidu pusē, tad tas gājis lejup pa gravu starp Kārļa (Ratu) kalnu un Turaidas pilskalnu. 1930. gadā Valsts šoseju departaments nolēma būvēt pāri Gaujai tiltu un pie Turaidas kalna augšgalā taisīt lielu caurrakumu, lai izlīdzinātu kalna kāpumu. Jaunais lielceļš tika izbūvēts starp pārvaldnieka veco dzīvojamo māju un brūzi, kas tur toreiz  atradās tagadējā stāvlaukuma teritorijā.  Jau 19.gadsimtā minēti arī kājnieku celiņi pāri Kārļa kalnam un tieši stāvus lejā no pilsdrupām. Iespējams, ka tie ierīkoti 1860. gadā.  Ievērojamas izmaiņas Turaidas vēsturiskā centra ceļu tīklā notika pēc muižas sadalīšanas, kad tās centrā izveidojās vairākas jaunsaimniecības. Piemēram, oficiāli likvidēja ceļu uz ķieģeļu cepli, kaut gan dabā tas daļēji vēl šodien ir saglabājies.

Celiņu un taku tīkla atjaunošanas darbi paredz esošā gājēju celiņu tīkla rekonstrukciju, galvenokārt uzlabojot esošo celiņu segumu, kā arī ierīkojot jaunus gājēju ceļa posmus, kas savienos restaurētās ēkas. Gājēju ceļi paredzēti divās kategorijās un platumos – galvenie gājēju ceļi, kam būs lielāks platums, un pastaigu takas.  Teritorijā ir paredzēta visu esošo kustības virzienu saglabāšana, daļai esošo celiņu paredzot veikt tikai virskārtas atjaunošanu. Otru daļu esošo celiņu paredzēts pilnībā atjaunot.  Celiņu atjaunošanā tiek izmantoti Latvijas ainavai raksturīgie grants ceļu materiāli - kvalitatīvas smilts, grants un šķembu materiālu maisījumi. Muzejrezervāta teritorija ir ar izteiktu reljefu, tāpēc celiņu atjaunošanas risinājumi tiek izvēlēti rūpīgi, lai lielākajā teritorijas daļā varētu pārvietoties arī apmeklētāji ar īpašām vajadzībām un ģimenes ar mazuļiem ratiņos.

Celiņu un taku tīkla atjaunošanu Turaidas muzejrezervātā veic Austrijas kompānijas INTERGEO grupas filiāle Baltijas valstīs – INERGEO Baltic.

Dainis Linmeijers Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts