Turaidas
muzejrezervāts


Iznākusi grāmata “Turaidas muižas Šveices māja”


Grāmatas "Turaidas muižas Šveices māja" vāks

Grāmatas "Turaidas muižas Šveices māja" vāks

Turaidas muižas Šveices māja. Ina Līne, Dainis Bruģis. Izdevējs Turaidas muzejrezervāts. Iespiests Jelgavas tipogrāfijā, 2018. 207. lpp. ISBN 978-9934-8524-4-2 Cena 10.00 euro

Grāmata “Turaidas muižas Šveices māja” ir veltīta ēkai, kas atradusies Turaidas muižas saimnieciskajā centrā laikā no 1828. – 1944. gadam.

Grāmatas priekšvārdā autori raksta: “Apzinoties gan pašas Šveices mājas arhitektonisko un kultūrvēsturisko vērtību, gan visa tās apbūves ansambļa lomu agrākā muižas kompleksa kopainā, Turaidas muzejrezervāts jau gadiem ilgi lolojis ansambļa atjaunošanas ideju. Šajā laikā savākts plašs būvvēstures faktu klāsts, veikta Šveices mājas kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā izpēte, restaurēta kompleksam piederīgā kūts un izstrādāta kompleksa atjaunošanas koncepcija.

Viens no pēdējiem soļiem ceļā uz kompleksa atdzimšanu ir šis pētījums, kurā soli pa solim izsekota Šveices mājas būvvēsture, sākot ar tās iespējamiem iedvesmas avotiem un beidzot ar pēdējām, jau 20. gadsimta 30. gados veiktajām pārbūvēm, analizēts ēkas vizuālais veidols dažādos tās pastāvēšanas etapos, sniegts ieskats ansambļa saimnieciskajā apbūvē un vismaz gara acīm mēģināts ielūkoties zudušās celtnes iekšienē.

Grāmatā apkopotas arī ziņas par Turaidas Šveices mājas īpašniekiem un nomniekiem, iemītniekiem un viesiem, bez kā šīs savdabīgās ēkas pastāvēšana nebūtu bijusi iespējama, vārdu sakot, darīts viss, lai grāmatas lasītājs pēc iespējas dziļāk iepazītu, izprastu un, iespējams, pat iemīlētu šo skaisto un ne tikai Turaidai vien nozīmīgo celtni.”

Grāmatu iespējams iegādāties muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

        Aktuāli, Jaunumi, Publikācijas  

Turaidas muzejrezervāts