Turaidas
muzejrezervāts

konference_2018

8. novembrī – Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference veltīta Latvijas valsts simtgadei


Turaidas muzejrezervāta
gadskārtējā zinātniski praktiskā konference
veltīta Latvijas valsts simtgadei

2018. gada 8. novembrī plkst.9.30
Turaidas pagasta magazīnā un muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

 KONFERENCES PROGRAMMA

9.00 – 9.30  Reģistrācija, rīta kafija Turaidas pagasta magazīnā
9.30 – 10.00 – Iepazīšanās ar jaunajām ekspozīcijām “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā”
Ekskursiju vada ekspozīcijas autore Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne

 10.15 – 10.30 – Konferences atklāšana Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā
Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes uzruna

10.30 – 11.00 – Latvijas tiesu sistēmas izveidošanās pēc Latvijas valsts dibināšanas
Sanita Osipova, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore

11.00 – 11.25  – Latvijas valstiskuma ideja (1917. gada septembris – 1918. gada novembris): vēstures starptautiskais aspekts, Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

11.25 – 11.50 – 1919. gads Turaidas muižā, pagastā un apkārtnē: militārās un politiskās norises
Uģis Niedre, vēsturnieks

11.50 – 12.15 – Pirms 200 gadiem Vidzemē: ieskats topošās ekspozīcijas daļā “Klaušinieks”
Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā

12.15 – 12.45 – Kafijas pauze, kopīga fotografēšanās, grāmatu galds
Iepazīšanās ar izstādi “Piemineklis lauku sētai” Turaidas muzejrezervāta izstāžu zālē

12.45 – 13.10 – 1624. gada arklu revīzija Vidzemē
Gvido Straube, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs, profesors

13.10 – 13.30 – Turaidas pilī atrastā 13.-19.gs. akmensmasas keramika
Ieva Ose, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

13.30 – 13.50 – Turaidas pilskalna hidroģeoloģiskā un nogāžu stabilitātes modelēšana
Kārlis Kukemilks, doktorantūras students, Trīres Universitāte, Vācija

13.50 – 14.10 – Izmaiņas lībiešu pārvaldes sistēmā pēc kristietības ienākšanas 13. gadsimtā
Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists

14.10 – 14.30 – Brāļu draudzes Latvijas teritorijā: ietekme uz sievietes lomas un sociālā stāvokļa izmaiņām
Anete Jenča, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste

14.30 – 14.50 – Turaidas pagasta zemnieku saimniecības Viļa Druģa un Zigurda Vītola uzmērojumu zīmējumos Eiropas kultūras mantojuma gada kontekstā
Līga Kreišmane, Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

14.50 – 15.00 – Diskusijas
15.00 – 15.15 – Konferences noslēgums, Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” audzēkņu muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas
  Papildus informācija pa tālr. 26572142 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100, Pasākumi