Turaidas
muzejrezervāts

8. novembrī – Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskā konference veltīta Latvijas valsts simtgadei


Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskā konference veltīta Latvijas valsts simtgadei

2018. gada 8. novembrī plkst.9.30 Turaidas pagasta magazīnā un muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā

 KONFERENCES PROGRAMMA

9.00 – 9.30  Reģistrācija, rīta kafija Turaidas pagasta magazīnā 9.30 – 10.00 – Iepazīšanās ar jaunajām ekspozīcijām “Turaidas muzejrezervāts laikā un telpā” Ekskursiju vada ekspozīcijas autore Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne  10.15 – 10.30 - Konferences atklāšana Turaidas muižas pārvaldnieka jaunajā dzīvojamajā mājā Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes uzruna 10.30 – 11.00 – Latvijas tiesu sistēmas izveidošanās pēc Latvijas valsts dibināšanas Sanita Osipova, Satversmes tiesas priekšsēdētājas vietniece, LU Juridiskās fakultātes Tiesību teorijas un vēstures zinātņu katedras profesore 11.00 – 11.25  – Latvijas valstiskuma ideja (1917. gada septembris – 1918. gada novembris): vēstures starptautiskais aspekts, Edgars Ceske, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists 11.25 – 11.50 – 1919. gads Turaidas muižā, pagastā un apkārtnē: militārās un politiskās norises Uģis Niedre, vēsturnieks 11.50 – 12.15 – Pirms 200 gadiem Vidzemē: ieskats topošās ekspozīcijas daļā “Klaušinieks” Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā 12.15 – 12.45 – Kafijas pauze, kopīga fotografēšanās, grāmatu galds Iepazīšanās ar izstādi “Piemineklis lauku sētai” Turaidas muzejrezervāta izstāžu zālē 12.45 – 13.10 – 1624. gada arklu revīzija Vidzemē Gvido Straube, LU Vēstures un filozofijas fakultātes Vēstures un arheoloģijas nodaļas vadītājs, profesors 13.10 – 13.30 – Turaidas pilī atrastā 13.-19.gs. akmensmasas keramika Ieva Ose, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste 13.30 – 13.50 – Turaidas pilskalna hidroģeoloģiskā un nogāžu stabilitātes modelēšana Kārlis Kukemilks, doktorantūras students, Trīres Universitāte, Vācija 13.50 – 14.10 – Izmaiņas lībiešu pārvaldes sistēmā pēc kristietības ienākšanas 13. gadsimtā Jānis Rudzītis, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists 14.10 – 14.30 – Brāļu draudzes Latvijas teritorijā: ietekme uz sievietes lomas un sociālā stāvokļa izmaiņām Anete Jenča, Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste 14.30 – 14.50 – Turaidas pagasta zemnieku saimniecības Viļa Druģa un Zigurda Vītola uzmērojumu zīmējumos Eiropas kultūras mantojuma gada kontekstā Līga Kreišmane, Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja 14.50 – 15.00 - Diskusijas 15.00 – 15.15 - Konferences noslēgums, Siguldas Mākslu skolas “Baltais Flīģelis” audzēkņu muzikāls sveiciens

Dalība konferencē bez maksas   Papildus informācija pa tālr. 26572142 vai e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts