Turaidas
muzejrezervāts


Atvadoties no Ēvalda Mugurēviča (06.04.1931. – 23.11.2018.)


Mugurevichs2Turaidas muzejrezervāta darbinieki skumst par izcilā zinātnieka, Latvijas Zinātņu akadēmijas īstenā locekļa, habilitētā vēstures zinātņu doktora, profesora, arheologa Ēvalda Mugurēviča aiziešanu mūžībā.

Apbrīnojamas bija akadēmiķa Ēvalda Mugurēviča darba spējas, pētot un sagatavojot vairākus simtus publikāciju un vairāk nekā 10 monogrāfisku izdevumu. Īpaši nozīmīgi pētījumi saistās ar viduslaiku arheoloģiju un viduslaiku rakstītajiem vēstures avotiem. Viņa devums izpelnījās ne tikai vēsturnieku cieņu, bet vairoja arī sabiedrības interesi par vēsturi. Ēvalda Mugurēviča veikto Livonijas senāko hroniku tulkojumi deva daudz jaunu atziņu Turaidas pils izpētē un ekspozīciju veidošanā.

Izcilais zinātnieks bija daudzu ārzemju biedrību, asociāciju un redkolēģiju loceklis. Viņa zinātniskais darbs novērtēts ar vairākiem apbalvojumiem: LPSR Valsts prēmija (1976, 1987), LKF Spīdolas balva (1933), AABS balva (1994), LZA un a/s “Grindeks” balva (2004); Baltijas asamblejas balva zinātnē (2005), LZA Lielā medaļa (2011), Bruņinieka krusts “Par nopelniem Lietuvas labā” (2013).

Turaidas muzejrezervāta sadarbība ar izcilo arheologu veidojās Turaidas pils arheoloģiskās izpētes laikā, kad pils izpētes ekspedīciju vadīja arheologs Jānis Graudonis. Abu zinātnieku ieinteresētība, apbrīnojamā neatlaidība un vēlme izzināt Latvijas vēsturi iedvesmoja arī mūs, muzeja darbiniekus. Ēvalds Mugurēvičs vairākkārt piedalījās Turaidas muzejrezervāta zinātniski praktiskajās konferencēs, ar saviem aizraujošajiem referātiem bagātinot klausītāju zināšanas.

Mēs sakām paldies par mūža devumu Latvijas vēstures izpētē un izsakām visdziļāko līdzjūtību tuviniekiem.

    Aktuāli, Jaunumi