Turaidas
muzejrezervāts


Divas vakances muzejpedagogiem/-ģēm Turaidas muzejrezervātā


Uzsākoties iniciatīvai "Latvijas Skolas soma" un paplašinoties muzejrezervāta izglītojošo programmu piedāvājumam, Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā divus muzejpedagogus/-ģes.

Galvenie amata pienākumi abām vakancēm atšķiras. Lūgums iepazīties ar abiem vakanču aprakstiem.

Galveno speciālistu/-i muzejpedagogu/-ģi Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:
 • Vadīt un sagatavot Turaidas muzejrezervāta izglītojošās programmas
 • Izglītojošo programmu piedāvājumu attīstīt atbilstoši kompetenču izglītībai
 • Veikt muzeja izglītojošo programmu piedāvājuma mārketingu:
 • veidot reklāmas un mārketinga kampaņas, reklāmas iespieddarbu saturu u.c.
 • nodrošināt sadarbību ar skolām un pašvaldību izglītības pārvaldēm
 • attīstīt KM iniciatīvas “Latvijas Skolas soma” Turaidas muzejrezervāta piedāvājumu un veidot jaunus izglītojošā darba muzeja produktus
 • Organizēt un vadīt izglītojošus pasākumus, atbilstoši Turaidas muzejrezervāta komunikācijas politikai. Piedalīties kultūras mantojuma popularizēšanā
 • Vadīt ekskursijas Turaidas muzejrezervātā
Prasības pretendentiem:
 • Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komunikācijas  vai humanitāro zinātņu jomā. Par priekšrocību tiks uzskatīts Izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
 • Teicamas latviešu valodas un krievu valodas zināšanas. Par priekšrocību tiks uzskatītas papildus svešvalodu zināšanas
 • Vēlama darba pieredze skolā un izpratne par kompetenču izglītību. Par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze pedagoga darbā pēdējo piecu gadu laikā
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Spēja būt atbildīgam un radoši strādāt komandā
 • Datorprasmes MS Office vidē
Piedāvājam: 
 • Veikt atbildīgu un radošu darbu komunikācijas jomā
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas
 • Sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
Amatam noteikts: ▪      Normālais darba laiks, uz nenoteiktu laiku ▪      18.5. apakšsaime " Muzeju pakalpojumi", II līmenis un 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 690 līdz 834 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei) Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 28.decembrim. Pieteikuma vēstuli un CV, lūdzam nosūtīt Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim –Turaidas muzejrezervātam Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 vai elektroniski uz e-pastu: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv ar norādi „Pieteikums uz galvenā speciālista muzejpedagoga amatu”. Papildus informācija: tālr. 67971402.

Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis-Turaidas muzejrezervāts konkursa kārtībā aicina darbā

 Galveno speciālistu/-i muzejpedagogu/-ģi Izglītojošā darba un komunikācijas nodaļā

Galvenie amata pienākumi:
 • Veikt apmeklētāju apkalpošanu Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā
 • Vadīt ekskursijas Turaidas muzejrezervātā
 • Vadīt muzejrezervāta izglītojošās programmas, piedaloties to sagatavošanā, kvalitātes nodrošināšanā, īstenošanā un popularizēšanā
 • Organizēt un vadīt izglītojošus pasākumus, atbilstoši Turaidas muzejrezervāta komunikācijas politikai. Piedalīties konferenču organizēšanā, sniegt konsultācijas un veikt citus izglītojošus darbus kultūras mantojuma popularizēšanā
Prasības pretendentiem:
 • Vidējā profesionālā vai pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība komunikācijas jomā, kultūras menedžmentā vai tūrismā. Par priekšrocību tiks uzskatīts humanitāro zinātņu bakalaura grāds vēsturē vai izglītības zinātņu bakalaura grāds pedagoģijā
 • Teicamas latviešu valodas un ļoti labas angļu un krievu valodas zināšanas. Par priekšrocību tiks uzskatītas papildus svešvalodu zināšanas
 • Vēlama darba pieredze klientu/apmeklētāju apkalpošanā
 • Teicamas komunikācijas un saskarsmes prasmes
 • Spēja radoši un elastīgi strādāt komandā
 • Datorprasmes MS Office vidē
Piedāvājam: 
 • Veikt atbildīgu un radošu darbu komunikācijas jomā
 • Profesionālās pilnveidošanās iespējas
 • Sociālās garantijas
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika
Amatam noteikts: ▪      Summētais darba laiks (pēc apstiprināta grafika, t.sk. sestdienās un svētdienās) ▪      18.5. apakšsaime " Muzeju pakalpojumi", II līmenis un 8. mēnešalgu grupa. Bruto mēnešalga no 600 līdz 690 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei) Pretendentus aicinām pieteikties līdz 2018. gada 28.decembrim. Pieteikuma vēstuli un CV, lūdzam nosūtīt Īpaši aizsargājamajam kultūras piemineklim –Turaidas muzejrezervātam Turaidas iela 10, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 vai elektroniski uz e-pastu: ivonna.deisone@turaida-muzejs.lv ar norādi „Pieteikums uz galvenā speciālista muzejpedagoga amatu”. Papildus informācija: tālr. 67971402.  
        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts