Turaidas
muzejrezervāts

Ēnu dienā viesojas Krimuldas novada domes priekšsēdētājs un jaunieši


Trešdien, 13. februārī, Ēnu dienas ietvaros Turaidas muzejrezervātā uz tikšanos ieradās Krimuldas novada domes priekšsēdētājs Linards Kumskis un viņa 3 ēnas – jaunieši no Krimuldas, Lēdurgas un Iecavas.

Turaidas muzejrezervāts atrodas 2 novadu – Siguldas un Krimuldas administratīvajās teritorijās, tāpēc regulāri sadarbojas ar abām pašvaldībām attīstības jautājumu virzīšanā un risināšanā. Šajā tikšanās reizē jauniešu klātbūtnē tika pārrunāti jautājumi par  Krimuldas novada pašvaldības pārziņā esošajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, un panākta kopīga izpratne par minēto inženierbūvju neatliekamu atjaunošanu un pārcelšanu ārpus muzejrezervāta teritorijas.  Domes priekšsēdētājs un  jaunieši kopā ar muzejrezervāta direktora vietnieku pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Daini Linmeijeru un pieminekļu nodaļas vadītāju Ivo Spilu dabā apskatīja  arī astoņu vēsturisko dīķu kaskādes atjaunošanu, kas tiek īstenota Igaunijas – Latvijas pārrobežu programmas (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) projekta ietvaros.

Tiekoties ar muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni, jaunieši vēroja, kā notiek sarunas par muzejrezervāta attīstību, viņi tika aicināti brīvprātīgi piedalīties pasākumu rīkošanā un tikšanās laikā varēja trenēt komunikācijas prasmes.

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darba vietu un 4 – 6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju. Šī programma sekmē jauniešu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū nākotnē.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts