istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort
dubai escortsdubai escortsdubai escortsdubai escorts
istanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escortistanbul escort

Turaidas
muzejrezervāts

Turaida_plakats_2019_FB

21. jūnijā – vasaras sauglriežu svētki Turaidas Jāņkalnā


Caur gadu simtiem mēs kā tauta meklējam atgriešanos pie savas patības. 19. gadsimta beigās un 20. gadsimta sākumā atguvām valodas, zemes un pašnoteikšanās tiesības. Mūsu dzīvesziņas dzidrais avots cauri šim laikam glabāts dainās un tradīcijās, kas krāšņi uzzied gadskārtu svētkos, kad kopīgi dziedam senās dziesmas un veicam gadsimtus koptus gaismas ritus. Senā dzīvesziņa – rūnavots plūst katrā no mums, tā ir daļa no mūsu patības. Vasaras saulgriežu svētki ir brīdis, kad var palaist nedrošības smagumu, kas nosedz brīvo plūdumu, ielīgot pasaules telpu ar savas tautas garīgo spēku un krāšņumu.

Man pieder tēvu zeme Ar visām atmatām, Man pašam kungam būt, Man pašam arājam. Lai līgo!

Jau trīspadsmito gadu pēc kārtas 21. jūnijā, gada īsākajā naktī, svētku apmeklētāji – jāņabērni – aicināti vilkt tautastērpus, galvā likt ziedu vainagus un ozollapu kroņus, pašiem līdzi sev ņemt cienastu, siltu villaini un kopīgi izdzīvot senās tradīcijas. Neaizmirstiet mājās pērnā gada vainagus pusnakts rituālam!

 PROGRAMMA

Piedalās: Latvijas folkloras kopas: Siguldas SENLEJA, Ozolmuižas ŪZULEŅI, Lēdurgas PUTNI, Carnikavas CĒLĀJI, Rencēnu ROTA, Matīšu PŪRS, Lielvārdes JOSTA, Amatas ORE, RĪGAS DANČU KLUBS tradīciju kopa SILAVOTI u.c.

Rituāli –Ramants un Daris Jansoni, Ingrīda Bretšneidere, uguns rituāli – Eduards un Audars Klinti.

Jāņa māte – Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Jāņa tēvs – Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Uģis Mitrevics.

19.00 – 21.00 – ZĀĻU VAKARS – gatavošanās Jāņu svinībām

  • Siera siešana kopā ar folkloras kopu “Ūzuleņi”
  • Vainagu vīšana kopā ar etnogrāfi Indru Čeksteri un Margitu Porieti,
  • Pirts zintis kopā ar Kaiju Brisoni,
  • Zāļu zintis kopā ar Zeltīti Kavieri,
  • Lāpu gatavošana – ar “Roķu” vīriem.

19.30 – 20.00 – SĒTAS APLĪGOŠANA kopā ar Rīgas tradīciju kopu “Silavoti”, sākums no lielā bērza vai vainagu darināšanas darbnīcas

19.30 – 20.30 – JĀŅU GADSKĀRTU SPĒLE MAZAJIEM kopā ar Liniņu saimi un folkloras kopu “Putni” Dziesmu dārzā

20.00 – 20.30 – JĀŅA TĒVA – Siguldas novada Domes priekšsēdētāja Uģa Mitrevica un JĀŅA MĀTES – Turaidas muzejrezervāta direktores Annas Jurkānes daudzināšana, simbolisks cienasts un līgošana Jāņa sētā

20.30 – 21.00 – Folkloras kopu SASAUKŠANĀS Dziesmu dārzā un Jāņkalnā

21.00 – 21.10 GĀJIENS Jāņkalnā iedegt Jāņuguni, nesot ozolzaru viju.

22.10 – 22.15 – JĀŅU UGUNS IEDEGŠANAS RITUĀLS  Jāņkalnā. Saules pavadīšana

22.15 – 22.30 – UGUNS PŪDELES AIZDEGŠANA Jāņkalna galā

22.30 – 23.15 – ROTAĻAS kopā ar Lēdurgas folkloras kopu “Putni” Jāņkalnā

23.15 – 00.00 – LIELĀ LĪGOŠANA ap Jāņu ugunskuru kopā ar folkloras kopām

0.00 – 00.30 – NAKTS VIDUS RITUĀLS – pērno vainagu dedzināšana Jāņkalnā

00.30 – UGUNSRATA RITINĀŠANA Jāņkalnā

01.00 – 03.00 – SADANCOŠANA kopā ar Rīgas Danču klubu Dziesmu dārzā

01.00 – 02.30 – JĀŅU NAKTS DZIESMAS kopā ar Birutu Ozoliņu un  Uģi Prauliņu Jāņkalnā

02.30 – 03.00 – LĒKŠANA PĀR UGUNSKURU Jāņkalnā

03.00 – 04.00 – Gaismas ceļš pretim saulei. Mazgāšanās Skandinieku avotā un RĪTA RASAS VĀKŠANA Dainu kalnā kopā ar Amatas folkloras kopu “Ore”

04.00 – 04.45 – SAULES SAGAIDĪŠANA ābeļu dārzā kopā ar  Siguldas “Senleja” un Amatas “Ore”

05.00 – JĀŅU UGUNTIŅAS PAVADĪŠANA cauri Gaujas lokiem

Vasaras saulgriežu svētkus organizē Turaidas muzejrezervāts sadarbībā ar “Nodibinājumu Māras loks”. Svētki rīkoti ar Siguldas novada pašvaldības finansiālu atbalstu. Svētkus atbalsta alus darītava “Brālis”, maiznīca “Flora”.

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi