Turaidas
muzejrezervāts

Turpinās arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsētā


Šī gada jūlijā, jau trešo sezonu, Turaidas Baznīckalna Ziemeļaustrumu stūrī, netālu no Turaidas Rozes piemiņas vietas, tiek veikti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi. Darbu mērķis ir noteikt senās viduslaiku kapsētas robežas vietu un veiksmes gadījumā, atrast arī tās aptverošā žoga konstrukciju paliekas. Tas nepieciešams, lai nākotnē šo žogu varētu atjaunot tā sākotnējā vietā un izskatā. Tas, ka šāds stāvkoku nožogojums senatnē bijis ap Baznīckalnu, redzams 17.gs. zīmētā zviedru plānā.

Izrakumu darbos, tāpat kā iepriekšējos gados, piedalās Siguldas novada pašvaldības īstenotā vasaras skolēnu nodarbinātības projektā iesaistīti jaunieši, kuru vairākums šogad izrakumos piedalās pirmo reizi. Tomēr divi no viņiem – Mārcis Kļaviņš un Rolands Bulderis jau ir ar pieredzi, viņi strādā piekto un ceturto sezonu.

Iepriekšējos gados izrakumos kapsētas dienvidaustrumu stūrī tika konstatēti daudzi sapostīti, bet seši neskarti apbedījumi un 14.–16. gs. senlietas: 3 monētas - brakteāti, 4 bronzas saktas, svina krustiņš un citi priekšmeti, kas atradās pārjauktajās zemēs, bet būtu attiecināmi uz seno kapsētu. Šogad izvēlēto izrakumu vietu iepriekš pārbaudot ar georadaru, zemē tika konstatēti tuvāk nenosakāmi piejaukumi, bet to, kas tieši tur atrodas, varēs konstatēt tikai turpmāko izrakumu gaitā.

Egīls Jemeļjanovs, Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists - arheologs

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts