Turaidas
muzejrezervāts


Par Turaidas muzejrezervāta keramikas traukiem konferencē “Jaunākie sasniegumi stikla un keramikas restaurācijā” Londonā


No 5. līdz 7. septembrim Londonā Britu muzejā norisinājās 1. kopīgā ICOM-CC Stikla un Keramikas darba grupas un Restaurācijas institūta (Icon) stikla un keramikas priekšmetu restauratoru konference “Jaunākie sasniegumi stikla un keramikas konservācijā (Recent Advances in Glass and Ceramics conservation).”

Ar skruuzetenda referātu „15.-18. gs. arheoloģiskās keramikas priekšmetu restaurācija Latvijas muzejos” konferencē piedalījās Latvijas keramikas un stikla restauratores – vecmeistares Jana Lībiete un Inta Tiltiņa, kuras sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu ir restaurējušas nozīmīgus keramikas priekšmetus no arheoloģiskās kolekcijas. Turaidas muzejrezervāta speciālisti kopā ar Latvijas vēstures institūta vadošo pētnieci Ievu Osi ir veikuši zinātnisku pētījumu par 13.-19. gadsimta Turaidas pils teritorijā arheoloģiskajos izrakumos atrastajiem keramikas traukiem un to pielietojumu. Šis apjomīgais darbs apkopots šī gada aprīlī izdotā katalogā, un restaurētie trauki ir nozīmīgs papildinājums gan kataloga ilustrācijām, gan muzeja ekspozīcijai.

Savā referātā restauratores J. Lībiete un I. Tiltiņa pievērsās četriem restaurētiem keramikas traukiem, no kuriem divi glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā. Tā kā keramika ir trausls materiāls, izrakumos to lielākoties atrod kā sīkas lauskas vai lielākus fragmentus. Pirmais restaurētais priekšmets ir Vācijā Zīburgā 14. gs. otrajā pusē darinātā gaiši pelēka akmensmasas krūze (SM 11329), kuras fragmenti atrasti Turaidas pils ziemeļu korpusa pagraba akā, veicot izrakumus 1982. gadā VI-Z laukumā. Krūka ir raksturīgs no Reinzemes importēts viduslaiku dzeramais trauks. Restaurācijas procesā lauskas tika salīmētas, bet zudušās vietas atjaunotas, izgatavojot matrices un tajās iespiežot ģipsi. Pēc tam atjaunotās vietas iekrāsotas māla krāsā.

trijkāju māla vārāmais trauks Otrs restaurētais priekšmets ir gaišbrūni glazēts trijkāju māla vārāmais trauks (TMR 28139), kura nelieli fragmenti atrasti, veicot arheoloģiskos izrakumus Turaidas pilī 20. gs. 80. gadu otrajā pusē un 1991. gadā. Pēc nīderlandiešu keramikas publikācijām ir noskaidrots, ka šis Turaidā atrastais trauks izgatavots laikā starp 17. gs. 70. gadiem un 18. gs. vidu Rietumu Brābantē. Restaurācijas procesā atjaunota trauka forma, pēc saglabātās vienas osas un vienas kājiņas veidots otras osas un abu pārējo kājiņu atdarinājumi ģipsī, kā arī jaunās daļas iekrāsotas līdzīgā māla krāsā.

Kā atzina latviešu restauratores, mūsu keramikas trauku formas restaurācijas process izraisījis lielu interesi konferences dalībniekos.

Līga Kreišmane
Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja

    Aktuāli, Jaunumi