Turaidas
muzejrezervāts

Starptautiska konference “Kultūras ainava – saturs, uztvere, transformācija: Baltijas valstis Eiropas dārzu kultūrā”


14.-17. septembrī Latvijā tiek rīkota starptautiska konference “Kultūras ainava: saturs, uztvere, transformācija Baltijas valstis Eiropas dārzu kultūrā” (Cultural Landscape - Content, Perception, Transformation: The Baltic States in European Garden Culture/Kulturlandschaft - Inhalte, Wahrnehmung, Transformation: Das Baltikum in der europäischen Gartenkultur), kuru organizē Beklera fonds (Böckler-Mare-Balticum-Stiftung) un Latvijas Zinātņu akadēmija sadarbībā ar Turaidas muzejrezervātu. Konferences referātu sesijas notiks 15. septembrī Turaidas muzejrezervātā un 17. septembrī Latvijas Zinātņu akadēmijā. Pārējās dienās konferences dalībnieki apmeklēs kultūrvēsturiskus objektus Rīgā, Dolē, Siguldā, Ungurmuižā, Cēsīs un Alūksnē.

Turaidas muzejrezervātā 15. septembrī plkst. 12.30 sāksies referātu sesija, kurā ar ziņojumu “Kultūrainava Turaidas muzejrezervātā” piedalīsies arī Turaidas muzejrezervāta direktores vietnieks pieminekļu saglabāšanas un infrastruktūras jautājumos Dainis Linmeijers. Pēc referātu sesijas plkst. 16.00 konferences dalībnieki iepazīsies ar Turaidas muzejrezervāta ekspozīcijām un kultūrainavu.

Konferences sesijas notiks angļu un vācu valodā. Vairāk informācijas par konferences programmu www.lza.lv

    Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi  

Turaidas muzejrezervāts