Turaidas
muzejrezervāts


Hāpsalā notikusi Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas 29. Ģenerālajā asambleja


Rekonstruētās Hāpsalas pilsdrupas. 2019

Rekonstruētās Hāpsalas pilsdrupas. 2019

Hāpsalā, Igaunijā no 18. līdz 20. oktobrim notika Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas 29. Ģenerālajā asambleja, kurā piedalījās arī Turaidas muzejrezervāta pārstāvji. Turaidas muzejrezervāts ir asociācijas biedrs jau no 1992. gada. Asociācijā kopumā ir 48 biedri no Polijas, Zviedrijas, Dānijas, Somijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Vācijas un Krievijas. Šogad asociācijai pievienojās vēl divi biedri – Kauņas pils muzejs un Gdaņskas muzeja filiāle Vislojuščes cietoksnis (angļu Wisłoujście Fortress).

Ģenerālās asamblejas ietvaros notika konference “Jaunais vecajā: laikmetīgi muzeji vēsturiskajās ēkās”, kurā tika akcentēti jautājumi par ēku-pieminekļu saglabāšanu – r1gramatasestaurāciju un rekonstrukciju, kā arī darbu ar apmeklētājiem. Konferences ziņojumi sniedza ieskatu Igaunijas un Polijas kolēģu mantojuma saglabāšanā pieredzē, pieejamības nodrošināšanā, kā arī ļāva apjaust kopīgās problēmas, kuras risināmas lielākajā daļā vēsturisko ēku, kurās iekārtoti muzeji. Hāpsalas pils pārstāvji līdzās restaurācijas problēmām akcentēja arī mikroklimata nodrošināšanas nozīmīgumu, kas ir īpaši svarīgs nosacījums gan ekspozīcijās izvietotā muzeja krājuma saglabāšanai, gan ēku-pieminekļu uzturēšanai.  Otra plašā konferences tēma bija veltīta ekspozīciju izveidei un darbam ar apmeklētājiem, kas ir būtiska muzeja sastāvdaļa. Tika nolasīti vairāki ziņojumi par vēstures stāstu veidošanu un dažādām vēstures interpretācijas metodēm, kā arī aplūkoti mūsdienīgu ekspozīciju veidošanas principi pilīs.

Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas prezidente Ina Līne (Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste) prezentēja jauno asociācijas katalogu “CASTLES AROUND THE BALTIC SEA”, kas ir sadarbības projekta rezultāts. Tā ir trešā kopīgi izdotā grāmata, kurā koncentrētā veidā var gūt priekšstatu par Baltijas jūras reģiona pilīm. Katalogu var iegādāties arī Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā.

Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas 29.Ģenerālajā asamblejas Latvijas muzeju pārstāvji Kuresāres pils muzejā. Konferencē piedalījāsTuraidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne, galvenais specialists Jānis Rudzītis, Pētniecību un ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska, kā arī Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, asociācijas prezidente Ina Līne

Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas 29.Ģenerālajā asamblejas Latvijas muzeju pārstāvji Kuresāres pils muzejā. Konferencē piedalījāsTuraidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne, galvenais specialists Jānis Rudzītis, Pētniecību un ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska, kā arī Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, asociācijas prezidente Ina Līne

Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācijas 29.Ģenerālajā asamblejas Latvijas muzeju pārstāvji Kuresāres pils muzejā. Konferencē piedalījāsTuraidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne, galvenais specialists Jānis Rudzītis, Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja Jolanta Dukaļska, kā arī Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste, asociācijas prezidente Ina Līne

Pēc konferences bija iespēja iepazīt arī Hāpsalas restaurētās pilsdrupas, kā arī pils ēkās iekārtotās vēstures ekspozīcijas. Hāpsalas pils tika būvēta kā Sāremā-Lēnemā (Sāmsalas Vīkas) bīskapu rezidence 13. gadsimtā, un tā pēc rekonstrukcijas apmeklētājiem tika atvērta šī gada jūlijā. Pieredzes apmaiņa turpinājās Sāremā, kur asociācijas dalībnieki iepazinās ar viduslaiku Maasilinnas pilsdrupām, Poides baznīcu, kā arī Kuresāres pili un muzeju.

Jau 29 gadus Baltijas jūras valstu piļu un muzeju asociācija apvieno piļu pētniekus un muzeju speciālistus, nodrošinot iespēju gūt pieredzi, apmainīties viedokļiem, meklēt risinājumus jautājumiem, kas kopīgi dažādu valstu muzejiem.

Pētniecības un ekspozīciju nodaļas vadītāja  Jolanta Dukaļska
un direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne

    Aktuāli, Jaunumi