Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzejrezervāta sadarbība ar tūrisma klasteri “Enter Gauja” 2019. gadā


Ziemas aktivitāšu brošūra

Ziemas aktivitāšu brošūra

2019. gadā Turaidas muzejrezervāts turpinājis sadarbību ar Tūrisma klasteri ENTER GAUJA. Jau kopš klastera iniciatīvas uzsākšanas tā mērķis ir piesaistīt jaunus apmeklētājus reģionam un palielināt konkurētspēju starptautiskā tirgū. 2019. gadā veiktas dažādas mārketinga aktivitātes mērķa sasniegšanai. Kopumā reģionā notikušas 15 žurnālistu vizītes un viesojušies 16 blogeri. Vairākas vizītes arī uzņēmis Turaidas muzejrezervāts, tai skaitā, žurnālistus no “Lonely Planet Magazine”, Marco Polo ceļveža “Baltikum” rakstnieku, Somijas krieviski rakstošā žurnāla “Novosti Helsinki” žurnālistus un citus, kuru vizītēm ir sekojušas publikācijas presē un internetā.

Klātienē Turaidas muzejrezervātu iepazinušas arī klastera un LIAA Tūrisma departamenta sadarbībā organizētās tūroperatoru vizītes no Krievijas, Somijas, Zviedrijas un Korejas. Tūroperatoriem tiek arī izsūtītas e-pasta jaunumu lapas ar informāciju par reģiona piedāvājumiem. Tikšanās ar tūroperatoriem klātienē un Enter Gauja zīmola un piedāvājuma reklāma notikusi arī 6 starptautiskās tūrisma izstādēs. Enter Gauja piedāvājums reklamēts arī izmantojot sociālos medijus un interneta vietnes.

Ziemas piedāvājuma materiāls tūroperatoriem

Ziemas piedāvājuma materiāls tūroperatoriem

Gatavojoties 2019./2020. gada ziemas sezonai, izdots buklets “Ziemas piedāvājuma aktivitātes” latviešu un angļu valodā, ar ziemas piedāvājumu iepazīstinātas kaimiņvalstis Igaunija un Lietuva ar publikācijām - delfi.ee, delfi.lt, kā arī sagatavots izdales materiāls tūroperatoriem angļu valodā.

Klastera interneta vietnē www.entergauja.com regulāri tiek ievietota informācija par aktuālajām akcijām, pasākumiem un jaunumiem. Arvien lielāku popularitāti tūristu starpā gūst Enter Gauja mobilā aplikācija.

Brošūra "Paslēpts dižajā klusumā"

Brošūra "Paslēpts dižajā klusumā"

Klastera ietvaros jau vairākus gadus darbojas reģiona piļu un muižu grupa, kuras darbībā piedalās arī Turaidas muzejrezervāts. Grupa veido un attīsta zīmolu “Paslēpts dižajā klusumā” (Hidden in Noble Silence). Zīmols tiek veidots, lai izceltu Gaujas nacionālā parka reģiona kultūrvēsturisko mantojumu un tā piedāvājumu mūsdienās. 2019. gadā tika izdota brošūra 4 valodās – latviešu, angļu, krievu, vācu un nofilmēts reklāmas video, kā arī publicitātes vajadzībām veikta objektu foto un aero foto izgatavošana. Sagatavots reklāmas raksts žurnālā “Baltic Outlook”.

Uzziņai: Gaujas nacionālā parka (Gaujas NP) tūrisma klastera iniciatīva aizsākās 2011.gada nogalē, tādejādi veicinot vairāk nekā 50 iesaistīto pušu, galvenokārt, tūrisma uzņēmēju, sešu pašvaldību, Vidzemes Augstskolas un Dabas aizsardzības pārvaldes kopīgu sadarbību vienota mērķa sasniegšanai. Jau no pašiem pirmsākumiem klastera iniciatīvas darbībā ir piedalījies arī Turaidas muzejrezervāts. Gaujas NP tūrisma klasteris izveidots, lai paaugstinātu konkurētspēju starptautiskā tirgū, palielinātu apmeklētāju uzturēšanās laiku galamērķī, mazinātu tūrisma sezonalitātes ietekmi, veicinātu piedāvājuma kvalitātes izaugsmi, nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un optimālu iesaistīto resursu izmantošanu un visu partneru apspriestu lēmumu pieņemšanu, veicinātu iesaistīto pušu sadarbības kultūru un pētījumu iesaisti inovāciju ieviešanai, kā arī citus izaicinājumus. GNP klasteris ir īstenojis ERAF Klasteru programmas projektus gan I gan II kārtas uzsaukumu ietvaros.

Video "Paslēpts dižajā klusumā"
        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts