Turaidas
muzejrezervāts

In memoriam – pateicības vārdi Jānim Stradiņam


29.novembrī 85 gadu vecumā mūžībā devies Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) akadēmiķis, LZA prezidents (1998.- 2004.), LZA Senāta priekšsēdētājs, Dr.habil.chem., Dr.h.c.hist., profesors Jānis Stradiņš.

Jānis Stradiņš bija apbrīnojama personība un liela autoritāte zinātnes un arī kultūras mantojuma jomā Latvijā un pasaulē. Mums bija prieks, ka akadēmiķis bija arī Turaidas pils Atbalsta biedrības biedrs un vēlāk Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības Goda loceklis.

Turaida bija vieta, ko akadēmiķis Jānis Stradiņš bija īpaši iecienījis un viņu interesēja paveiktais Latvijas vēstures pētniecībā, Turaidas pils arheoloģiskajā izpētē. Dainu kalna tapšanas laikā viņš bija biežs viesis Turaidā. Anna Jurkāne atceras, ka Dainu kalna atklāšanas dienā 1985. gada 7. jūlija pašā rīta agrumā, viņa satika Jāni Stradiņu, pastaigājoties pa Dainu kalnu, un saņēma savam satraukumam mierpilnus uzmundrinājuma un laba vēlējuma vārdus. Tas bija tik emocionāli un sirsnīgi, ka palicis atmiņā tik gaiši vēl šodien.

Akadēmiķa dziļā inteliģence, komunikācijas prasmes, uzmundrinājuma vārdi, godīguma izpratne ir daudz palīdzējusi Turaidas muzejrezervāta darbā. Viņš ar savu redzējumu saskatīja un saprata Turaidas vēsturiskā centra kultūras mantojuma nozīmību. Mantojuma saglabāšanas kritiskajā brīdī - 2002. gada februārī pēc Turaidas pilskalna noslīdējuma, akadēmiķis bija viens no pirmajiem, kurš iestājās par tūlītēju atbalsta sniegšanu muzejrezervātam un sekmēja Turaidas pils Atbalsta biedrības dibināšanu, esot viens no tās dibinātājiem. Arī vēlāk 2010. gadā finanšu krīzes apstākļos, kad muzejrezervāts tika atstāts bez valsts finansējuma, Jānis Stradiņš aktīvi iestājās par finansējuma atjaunošanu un veicināja atbalstu muzejrezervātam.

Sigulda Jānim Stradiņam pagājušā gadsimta 70-tajos, 80-tajos gados bija arī radoša vide, kad viņa interešu lokā arvien lielāku vietu ieņēma zinātnes un kultūras vēsture. Viņa erudīcija, daudzpusīgās zināšanas, iedziļināšanās vēstures pētniecības darbā, deva iespēju novērtēt Siguldas un Turaidas nozīmīgo vietu Latvijas kultūrvēsturē. Atklājot zinātnisko konferenci „Siguldas 800 gadi dabā un kultūrvidē”, viņš teica: “Mēs visi esam Siguldas mīļotāji, entuziasti, fani, lai kur katrs dzīvotu, vai nu Siguldā, vai arī kur citur Latvijā vai ārzemēs. Jāatzīst, ja runājam par simboliem, tad Sigulda Latvijai ir arī simboliska vērtība.” Piedaloties Siguldas jubilejas monētas sižeta konstruēšanā, viņa priekšlikums bija monētas reversā attēlot Gaujas senleju ar trīs pilīm un Gaujas tiltu, bet monētas aversā - likteņa zirgu ar krusta zīmi un Turaidas Rozi. Visas šīs zīmes ir Siguldas simboli, kas uzrunā ikvienu.

Muzejrezervātam sadarbība ar Latvijas Zinātņu akadēmiju vienmēr ir bijusi īpaši veiksmīga, rezultatīva un pilnveidojusies daudzu gadu garumā. To sekmējis un atbalstījis ir akadēmiķis Jānis Stradiņš, arī pats piedaloties ar referātiem zinātniskās konferencēs, LZA izbraukuma sēdēs, kā, piemēram “Vēsturiskie centri kā vēstures avots kultūras mantojuma saglabāšanā”, gan sadarbojoties citu kultūras notikumu sekmīgā īstenošanā.

Jānis Stradiņš iedvesmoja un neskopojās ar atzinību, tajā pašā laikā spēja kritiski vērtēt un redzēt lietas kopumā. Viņam piemita neizsīkstoša enerģija, apbrīnojamas darba spējas un izcila atmiņa.

Paldies akadēmiķim Jānim Stradiņam par mūža devumu, paldies par ieguldījumu kultūras mantojuma saglabāšanā un paldies par sapratni un atbalstu Turaidas vēsturiskā centra saglabāšanā un muzejrezervāta attīstībā.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un kolēģiem.

Atvadīšanās no akadēmiķa Jāņa Stradiņa un piemiņas dievkalpojums sestdien, 7. decembrī, Torņakalna baznīcā. No plkst.12.30 paredzēta atvadīšanās, savukārt plkst.14 notiks dievkalpojums, kam plkst.15.30 sekos piemiņas pēcpusdiena Latvijas Universitātes Zinātņu mājā.

Profesora Stradiņa radinieki, atvadoties no akadēmiķa, aicina nenest ziedus un vainagus, bet tiem domātos līdzekļus ziedot skulptūras “Sēlijas sirds” izveidei Sunākstes mācītājmuižas parkā.

Turaidas muzejrezervāta kolektīvs un Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrība
    Aktuāli, Jaunumi, Latvijai 100  

Turaidas muzejrezervāts