Turaidas
muzejrezervāts


Noslēdzas Interreg Europe projekts CHRISTA


Starptautiskā projekta CHRISTA darbības laiks tuvojas noslēgumam un ir radīts video, kas vēsta par sadarbības partneru ieguvumiem projekta laikā.

Projekts CHRISTA  “Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism Actions” ir ES starpreģionu sadarbības programmas Interreg Europe projekts, kurā no 2016. gada aprīļa līdz šim brīdim ir iesaistījušies partneri no deviņiem dažādiem reģioniem, kas atrodas 10 Eiropas Savienības valstīs. Latviju projektā pārstāv Vidzemes tūrisma asociācija, kas ir piesaistījusi 11 vietējos sadarbības partnerus. To skaitā ir arī Turaidas muzejrezervāts, kas piedalās projekta aktivitātes, kā sadarbības partneris.

Projektā tika noteiktas 4 prioritārās darbības tēmas – nemateriālais mantojums, industriālais mantojums, interpretācija, kā arī digitalizācija un inovācijas, kuru realizēšanai atsevišķi partneri uzņēmās vadošo lomu. Vidzemes tūrisma asociācija par galveno tēmu izvirzīja “Digitalizāciju un inovācijas”. Projekta gaitā Carnikavā notika pilotprojekts “Nēģi nāk!”, kas tika realizēts iedvesmojoties un sadarbojoties ar partneriem Itālijas Veneto reģionā. Vides objekts “Nēģi nāk” ir virtuālās realitātes 3D objekts, kuru ikviens var aplūkot caur savām viedierīcēm, izmantojot pasaulē unikālu aplikāciju SAN. Aktivitātes mērķis ir ar inovatīviem paņēmieniem  popularizēt novada nemateriālā kultūras mantojuma – zvejniecības – tradīciju, kā arī veicināt nēģu zvejnieku un cepēju uzņēmējdarbību un jauniešu  piesaisti procesiem.

Liela nozīme šajā projektā bija pieredzes apmaiņai un labās prakses piemēru iepazīšanai dažādās valstīs. 2018. gada rudenī digitalizācijas un inovāciju tēmai veltīts projekta partneru seminārs notika Latvijā. Viena no semināra aktivitātēm norisinājās Turaidas muzejrezervātā, kur muzeja pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar digitālo risinājumu izmantošanu gan krājuma darbā, gan ekspozīcijās, īpaši izceļot digitālo programmu izveides un pielietošanas nozīmi jaunās ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” sagatavošanā.

Projekta CHRISTA bijis viens no attbalstītājiem un sadarbības partneriem arī ECTN (Eiropas kultūras tūrisma tīkls) Gada balvas konkursam. 2016. gadā Galveno balvu šajā konkursā kā „Ilgtspējīgs kultūras tūrisma galamērķis” par nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšana saņēma Turaidas muzejrezervāts.

VIDEO – Interreg Europe projekta CHRISTA rezultāti Vidzemē. Dabas un kultūras mantojuma vērtību saglabāšana un aizsardzība, attīstot un veicinot inovatīvas, ilgtspējīgas un atbildīgas tūrisma stratēģijas.

    Aktuāli, Jaunumi