Turaidas
muzejrezervāts


Atvadu vārdi Gunāram Skribam


7. martā mūžībā devies mežzinātņu doktors, Skriba Gaujas Nacionālā parka pirmais direktors Gunārs Skriba (12.11.1929.–07.03.2020.).

Gaujas Nacionālā parka dibināšana 1974. gadā bija viens no 20. gadsimta pozitīvi nozīmīgākajiem notikumiem, kas ietekmēja teritoriju, kurā atrodas arī Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis - Turaidas muzejrezervāts. Parka izveidei nozīme bija ne tikai dabas un kultūras mantojuma aizsardzības jomā, bet arī nacionālās pašapziņas uzturēšanā un identitātes saglabāšanā. Visas savas darbībās laikā Gaujas Nacionālajā parkā Gunārs Skriba muzejam bija atsaucīgs un zinošs sadarbības partneris. Viņš mūsu atmiņā paliks kā enerģiska personība, kam bija patiesa izpratne par dabas un kultūras mantojumu, tā nedalāmību, aizsardzības nepieciešamību un mijiedarbību.

Reizē ar Gaujas Nacionālā parka izveidošanu un darbības uzsākšanu sākās arī Turaidas pils arheoloģiskā izpēte, kuru īpaši parka pirmajos 20 gados atbalstīja Gunārs Skriba, novērtējot to kā vienu no nacionālā parka atpazīstamības zīmēm.  Kopdarbībā un diskusijās tika sekmēta arī visa Turaidas vēsturiskā centra saglabāšana, pilskalna sakopšana un talku organizēšana. Gunārs Skriba piedalījās arī Dainu kalna izveides darba grupā, un ar Gaujas Nacionālā parka spēkiem Turaidā tika izveidota Krišjāņa Barona taka.

Tas bija laiks, it sevišķi Siguldas pusē, kas deva iedvesmu; vārds – Nacionāls, deva cerību labām pārmaiņām, un Gunārs Skriba centās iekļaut ne tikai dabas, bet arī kultūras mantojuma aizsardzību Gaujas Nacionālā parka darbībā. Viņš izprata arī nemateriālā kultūras mantojuma nozīmību, 1981. gadā atbalstot folkloras kopas “Senleja” dibināšanu Gaujas Nacionālā parka paspārnē, kopā ar Turaidas muzejrezervāta direktori Annu Jurkāni kļūstot par tās krustvecākiem.

Gadu gaitā Gunārs Skriba piedalījies visās Turaidas muzejrezervāta rīkotās rudens sesijās un sanāksmēs, kopīgi spriežot par Gaujas senielejas ainavas saglabāšanu un izkopšanu, kultūrvēsturisko objektu aizsargāšanu tās teritorijā. Viena no pēdējām tikšanās reizēm bija 2013. gada 12. septembrī rīkotajā konferencē “Cilvēks un daba – Gaujas Nacionālā parka pamatvērtības”, kur plecu pie pleca sēdējām un izvērtējām Gaujas Nacionālajā parkā paveikto 40 gadu garumā. Arī toreiz, kā visu dzīvi, viņš bija nosvērts, mierīgs un cieņpilns - savas zemes patriots.

Izsakām visdziļāko līdzjūtību ģimenei, tuviniekiem un līdzgaitniekiem.

Atvadīšanās no Gunāra Skribas notiks 12. martā plkst. 12.00 Siguldas Evaņģēliski luteriskajā baznīcā, Gunārs Skriba tiks apglabāts Siguldas pilsētas kapos.

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts