Turaidas
muzejrezervāts

Turaidas muzejrezervāts atsaucies Eiropas komisijas iniciatīvai


Jau trešo gadu Eiropas komisija ir izsludinājusi iespēju Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumu rīkotājiem dalīties ar savu Eiropas dimensijas stāstu un iespēju pieteikties grantam līdz 10 000,00 EUR   apmērā sava Eiropas stāsta attīstīšanai. Turaidas muzejrezervāts atsaucās aicinājumam un sagatavoja savu stāstu par Dainu kalnu, tā simboliskajām vērtībām un muzejrezervāta ieguldījumu zināšanu tālāknodošanā, kā arī pieteicās granta saņemšanai izglītojošās idejas tālākai attīstīšanai.

2020. gada Eiropas mantojuma dienu tēma ir “Mantojums un izglītība” – ikviens tiek aicināts savas zināšanas nodot jaunajai paaudzei, jo mantojums nav tikai kādas īpašas dienas pasākumu kopums, bet gan saite starp paaudzēm un zināšanu nodošana. Jau 35 gadus Dainu kalns ir vieta, kur jaunieši radoši izzina nemateriālo kultūras mantojumu, piedaloties muzeja rīkotās latviešu gadskārtu svētku nodarbībās un izglītojošajās programmās. Lai Dainu kalna stāstu nodotu tālāk, ir paredzēts izveidot interaktīvu vides elementu – “Stāstu soliņu”, uz kura sēžot, būtu iespēja vairākās valodās audio formātā dzirdēt stāstu par Eiropas vienas tautas ceļu uz brīvību, ceļu pie sevis un gadsimtu gaitā pārmantotām vērtībām un kurā skanētu latviešu tautasdziesmas. Dainu kalna stāsta ieraksts atspoguļos šīs vietas izveides ideju, tā nozīmi Dziesmotās revolūcijas laikā, kā arī vēstīs par latviešu tautasdziesmās ietvertajām vērtībām. Būs iespējas noklausīties latviešu daudzveidīgās tautatsdziesmas vietējās folkloras kopas SENLEJA izpildījumā.

        Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts