Turaidas
muzejrezervāts


E-grāmata “Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Mollīna 1593. gadā iespiestais „Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē- godātās rātes atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums. Tulkojums un zinātniskie komentāri”


Molliins_LVTuraidas muzejrezervāts piedāvā savā mājaslapas sadaļā PUBLIKĀCIJAS/ E-Grāmatas iepazīties ar e-grāmatu “Rīgas pilsētas tipogrāfa Nikolausa Mollīna 1593. gadā iespiestais „Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē- godātās rātes atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums, tulkojums no agrās jaunaugšvācu valodas un zinātniskie komentāri”. Ar e-grāmatu var iepazīties: https://www.turaida-muzejs.lv/wp-content/mollins/index.html

Izdevums publicēts 2014. gadā un ir daļa no kopīgas publikācijas – faksimilizdevuma agrajā jaunaugšvācu valodā un tulkojuma, zinātniskajiem komentāriem latviešu valodā ar komentāru kopsavilkumiem vācu, angļu un krievu valodā. E-grāmatā lasāms tikai tulkojums un zinātniskie komentāri. Izdevējs: Īpaši aizsargājamais kultūras piemineklis – Turaidas muzejrezervāts.

Grāmatas titullapa

Grāmatas oriģināla titullapa

Oriģinālā grāmata „Karaļa pilsētas Rīgas – Vidzemē – godātās rātes atjaunotais kāzu un apģērbu nolikums”, kas iespiesta pirmā Rīgas grāmatiespiedēja Nikolausa Mollīna (ap 1550/1555 – 1623) tipogrāfijā Rīgā 1593. gadā un pašlaik glabājas Turaidas muzejrezervāta krājumā, ir vienlīdz unikāls izdevums gan Latvijas grāmatniecības, gan kultūrvēstures aspektā. Izdevuma nosaukums nav atrodams nevienas publiskas bibliotēkas vai grāmatu kolekcijas katalogā, tāpēc iespējams, ka Turaidas muzejrezervātā esošā grāmata ir vienīgais patlaban zināmais šā izdevuma eksemplārs pasaulē. Grāmata ir ārkārtīgi vērtīga jau kā lieliski saglabājies pirmā Rīgas tipogrāfa un viņa palīgu (iespiedēju, grāmatsējēju) meistardarbs, taču vēl nozīmīgāks šķiet grāmatas saturs, kurā iemiesoti sava laika priekšstati par pareizi veidotas sabiedrības uzbūvi un kārtu attiecībām, kā arī ietverts bagāts faktu materiāls par 16. gadsimta beigu sadzīves kultūru.

Oriģināla tekstu no agrās jaunaugšvācu valodas tulkojusi Valda Kvaskova, zinātniskais redaktors Dainis Bruģis, mākslinieciskais redaktors Valdis Villerušs, māksliniece Inese Hofmane, datorapstrāde Dairis Hofmanis, literārā redaktore Ieva Jansone, korektore Ieva Zarakovska. Zinātnisko komentāru autori: Valda Kvaskova „1593. gada Rīgas rātes un apģērbu nolikums jeb greznības noliegums”, Valdis Villerušs „Turaidas muzejrezervātā glabātais kāzu un apģērbu nolikuma 1593. gada izdevums”, Valda Kvaskova „Svētku un apģērbu nolikumi 16. un 17. gadsimtā”, Ina Līne „Turīga pilsētnieka un muižnieka tērps Latvijā 16. gadsimta otrajā pusē – fakti un hipotēzes”.

Grāmatas atvēršanas svētki Turaidas muzejrezervātā. 2014. gada 1. janvāris

Grāmatas atvēršanas svētki Turaidas muzejrezervātā. 2014. gada 11. janvāris

Izmantoti attēli no Latvijas Nacionālā arhīva, Latvijas Valsts vēstures arhīva, Rīgas Doma, Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas, Rundāles pils muzeja krājuma. Fotogrāfi: Dainis Bruģis, Reinis Hofmanis, Vitolds Mašnovskis.

Grāmatas atvēršanas svētki notika 2014. gada 11. janvārī un bija nozīmīgs notikums Latvijas kultūras dzīvē, jo ar šīs grāmatas atvēršanu Turaidas muzejrezervātā tika atklāts «Rīga – Eiropas kultūras galvaspilsēta 2014» notikumu gads.

    Aktuāli, Jaunumi