Turaidas
muzejrezervāts


Klajā nācis rakstu krājums “Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”


Reformacijai500-VaksPreview - kopijaRakstu krājums “Jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā” veltīts Reformācijas atceres 500gadei un luterānisma tradīcijai Vidzemē Latvijas un Eiropas vēstures kontekstā. Izdevējs: Turaidas muzejrezervāts, Rīga, izdevniecība “Zinātne”, 2020, -102 lpp., latv. val., kopsavilkums angļu val. ISBN 978-9934-549-93-9

Turaidas muzejrezervātā 2017. gada 18. oktobrī notika zinātniska konference “Reformācijai – 500: jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā”, kurā pētnieki dalījās ar aktuālajām atziņām par reformācijas norisēm un to iespaidu uz Latvijas un Eiropas vēstures gaitu, garīgo un materiālo kultūru. Konferences ziņojumi ir pamatā rakstu krājumam.

Uzrunas: Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Krimuldas evaņģēliski luteriskās draudzes mācītājs Juris Austris Rāviņš.
Ziņojumi: Dr.hist.eccl. Andris Priede “reformu kustība nepārtrauktība Rietumeiropā un Livonijā”, Dr.art. Ojārs Spārītis “Grēksūdze jeb bikts luterāņu liturģiskajā praksē un tās mākslinieciskais ietērps. Pārdomas par adiaforas problēmu baznīcā”, Dr.hist. Ieva Ose “Vācu reformācijas atspulgi Livonijas 16. gadsimta krāsns keramikas dekorā”, Dr.hist. Vija Stikāne “Evaņģēlisko vasaļu grupējums Rīgas arhibīskapijā: Brandenburgas Vilhelmam uzticīgie 16. gadsimta 2-.-30.gados”, Dr.h.c.hist. Inta Dišlere “Dītrihs Butlars (?-1537) un Livonijas pilsnovadu amatpersonas reformācijas kontekstā, Dr.art. Ieva Pauloviča “Reformačijas vēsmas garīgās mūzikas kopšanā Vidzemes lauku draudzēs 16.-17. gadsimtā (ieskats Turaidas, Krimuldas, Siguldas, Allažu un Mālpils draudžu dzīvē), Egils Jemeļjanovs “Turaidas luterāņu baznīcas un viduslaiku kapsētas izpēte”, Dr.hist. Edgars Ceske “Vidzemes luterāņu mācītāji latviešu izglītības kontekstā 19. gadsimta pirmajā pusē”, Mg.hist. Līga Kreišmane “Bībeles, dziesmu un sprediķu grāmatas Turaidas muzejrezervāta krājumā”.
Konferences “Reformācijai – 500:jauno laiku vēsmas Latvijā un Eiropā” noslēguma diskusija.

Katrs jauns vēsturiskais laikmets nāk ar savām iezīmēm un raksturīgām parādībām. Vēstures avoti liecina, ka jaunu laikmetu vēsmas ir jūtamas jau ilgu laiku pirms iespējams precīzi definēt sistēmiskas izmaiņas, taču dažkārt ir ļoti spilgti notikumi, kuri iezīmē skaidru robežlīniju. Viduslaiku un agro jauno laiku krustpunktā tādi notikumi bija, piemēram, Kristofera Kolumba ceļojums uz Amerikas kontinentu 1492. gadā vai arī vācu garīdznieka Mārtiņa Lutera (Martin Luther, 1483–1546) uzsāktā Baznīcas reformācija (latīņu valodā ‘reformatio’ – labojums). Reformāciju ievadīja Lutera 95 tēžu jeb disputa par grēku atlaidēm publiskošana 1517. gadā, kas rosināja ne tikai diskusijas garīdzniecības vidū, bet ievadīja varas sekularizāciju un politiskus procesus, kas raksturo pāreju no viduslaiku senjoru un vasaļu attiecībām uz jauno laiku valstiskumu, kā arī radīja jaunus priekšnoteikumus indivīda lomas attīstībai. Nozīmīgas izmaiņas turpmākajos gadu desmitos un gadu simtos skāra arī Latvijas teritoriju. Vidzemē un Kurzemē 16.gadsimta otrajā pusē – 19.gadsimtā uz luterisma pamatiem veidojās ne tikai sakrālā dzīve, māksla, mūzika, bet arī izglītība.

Krājums izdots ar Valsts Kultūrkapitāla fonda finansiālu atbalstu. Rakstu krājumu šobrīd var iegādāties, sazinoties ar muzejrezervāta administrāciju pa e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv, veicot pārskaitījumu, saņemot grāmatu pa pastu vai Omniva. Cena 6.50 euro + pasta/Omniva pakalpojumi.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi, Publikācijas, Publikācijas un raksti