Turaidas
muzejrezervāts

Žurnālistu iepazīšanās vizīte projekta “Dārza pērles”ietvaros


Darza_perle_LV_krasainsest

Projekta "Dārza pērles" ietvaros 15. jūnijā Turaidas muzejrezervātā viesojās žurnālistes no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, iepazīstot Mežaparka izveides procesu, vērojot cilvēka darbības atstātos nospiedumus ainavā un izzinot bagāto Turaidas vēsturi. Iepazīšanās vizīti viesi sāka ar Mežaparka apmeklējumu, jo projekta finansējums tika izlietots ar mērķi izgatavot 11 jaunus solus, iztīrīt vienu dīķi, lai tajā no jauna ieplūstu ūdens un izveidot vairākus taku posmus, kas ļaus apmeklētājiem baudīt nesteidzīgu atpūtu. Projekta ieguldījums ir tikai daļa no Turaidas muzejrezervāta vairāku gadu realizētās aktivitātes. Redzētais saņēma atzinību par atjaunotu kultūrvēsturisko ainavu un paveikto, lai nodrošinātu bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Kā arī augstu tika novērtēts Mežaparka potenciāls dabas procesu izzināšanā ģimenēm ar bērniem. Jau šobrīd Mežaparka daļā ir izveidotas kukaiņu viesnīcas un atsegti vecie lapu koki, kas ir piemērota dzīves vieta izsargājamai vabolei – lapkoku praulgrauzim (Osmoderma eremita), kas Latvijā un daudzās citās Eiropas valstīs kļuvusi par vienu no dabas aizsardzības simboliem.

Turaidas muzejrezervāts ir projekta partneris Vidzemes Tūrisma asociācijas īstenotajā Interreg Igaunijas – Latvijas programmas projektā “Dārza pērles”, kura ietvaros gūts daļējs finansējums Turaidas muižas Mežaparka labiekārtošanas darbiem. Projekta mērķis ir izveidot jaunu tūrisma maršrutu “Dārza Pērles”, kā arī veicināt dārzu tūrisma attīstību, iesaistot vairāk nekā 80 daudzveidīgus dārzus un parkus Latvijā un Igaunijā', popularizējot Latviju un Igauniju kā vienotu dārzu tūrisma galamērķi. Viens no maršruta objektiem ir arī Turaidas muzejrezervāts. Ar visiem dārziem un parkiem var iepazīties arī jaunajā mājas lapā www.gardenpearls.eu

    Aktuāli, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts