Turaidas
muzejrezervāts

IMG_3463

Turaidas muzejrezervāts saņem Latvijas Muzeju biedrības Gada balvu 2020 nominācijā “Gada publikācija”


No kreisās: Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Gada balvas žūrijas komisijas loceklis, dr. hist. Jānis Šiliņš, un Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde

No kreisās: Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne, Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne, Gada balvas žūrijas komisijas loceklis, dr. hist. Jānis Šiliņš, un Latvijas Muzeju biedrības valdes priekšsēdētāja Zane Grīnvalde

Ar prieku paziņojam, ka Turaidas muzejrezervāts  ieguvis Latvijas muzeju biedrības Gada balvu 2020 nominācijā “Gada publikācija” par dokumentu krājumu “Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi”. Lepojamies par augsto novērtējumu!

IMG_3540Gada balvas žūrijas vērtējums: “Sarežģīts vēsturisks avots ir pārtapis par izcilu un profesionālu dokumentu publikāciju, kas izdota augstā kvalitātē. Vērtīgs pētnieciskais pienesums Latvijas vēsturei, ar kuru varam lepoties. Jāuzsver arī būtiska pievienotā vērtība – lietotājam ērta digitālā versija.”

Dokumentu krājums “Vidzemes 1624./1625. gada arklu revīzija. Turaidas, Krimuldas un Siguldas pilsnovadi” ir Latvijas mēroga vēstures avota un starpdisciplināra pētījuma publikācija, ko sekmējusi, muzejrezervāta ilgstošā sadarbība ar izciliem pētniekiem dokumentārā mantojuma izpētē. “1624. / 1625. gada Vidzemes arklu revīziju” publikācijai sagatavojis, transkribējis, tulkojis no vācu valodas, zinātniski komentējis LU profesors, Dr.hist. Gvido Straube. To papildina apjomīgs pētījums par Turaidas un Krimuldas pilsnovadu vēsturisko ģeogrāfiju 13.–18. gadsimtā, ko vairāku gadu garumā veicis Dr. hist. Muntis Auns.  Publikācija bagātina zināšanas par mikrovēstures aspektiem un parāda no tiem izrietošās vēstures likumsakarības. Tā atklāj muzeja pētniecības darba virzienus starpdisciplinārā un starpinstitucionālā līmenī, dodot pienesumu gan muzeja vēstījumā un novadpētniecībā, gan Latvijas vēsturei kā zinātnes nozarei. Publikācijas projekta vadītāja ir Turaidas muzejrezervāta direktores vietniece zinātniskajā darbā Vija Stikāne.

Vienpadsmitais gads Latvijas Muzeju biedrības Gada balvas pastāvēšanas vēsturē nācis ar jauniem izaicinājumiem, ko izraisīja Covid-19 situācija, kā rezultātā apbalvošanas ceremonija Latvijas Muzeju dienā, tradicionāli pulcējot kopā muzeju darbiniekus no visas Latvijas, nebija iespējama.

IMG_3474Tā vietā Gada balvas pasniegšanas ceremonija šogad bija personīgāka, jo žūrijas pārstāvji devās pie katra no uzvarētājiem, lai tos sveiktu klātienē. Balvu pasniegšana tika apvienota ar video sižetu sagatavošanu par katru uzvarētāju, tādējādi sniedzot īpašu ieskatu uzvarējušā projekta saturā, tapšanā un unikalitātē.

Kā vēstīts Latvijas Muzeju biedrības mājaslapā: “Šī gada balvas ieguvējus rakstoro profesionalitāte, ilgtspēja, radošums, starpdisciplinaritāte, kā arī sabiedrības iesaiste. Uzvarētāju paveiktais ir plašāks par muzeju nozares robežām un ir būtisks ieguldījums visas Latvijas sabiedrības labā”.

Gada balvas izvērtēšana noritēja konkursa kārtībā un 2020. gadā tika izveidots arī jauns žūrijas komisijas sastāvs, ko veidoja viens pārstāvis no LMB valdes – tās priekšsēdētāja Zane Grīnvalde – un četri pieaicinātie komisijas locekļi, kuri izvēlēti atbilstoši konkrētām profesionālajām jomām:  dr. hist. Jānis Šiliņš, grafiskā dizainere Tatjana Raičiņeca, Latvijas Nacionālās bibliotēkas pastāvīgā ekspozīcijas “Grāmata Latvijā” vadītāja Inga Surgunte, un RA.DU zināšanu pārneses kustības aizsācēja, pilsonisko sabiedrības procesu eksperte un aktīviste Rasma Pīpiķe.

Kopumā balvas pieteikumiem šogad tika saņemts 51 pieteikums 5 nominācijās: Gada ieguldījums nacionālo vērtību (krājuma) saglabāšanā, Izglītojošs projekts muzejā, Gada izstāde, Gada ekspozīcija un Gada publikācija.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi