Turaidas
muzejrezervāts

Darbu uzsākšana – velēnu kārtas noņemšana. A. Tabaka foto

Turpinās arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsētā


Šogad augustā jau ceturto sezonu tiek turpināti arheoloģiskie pārbaudes izrakumi Turaidas Baznīckalnā senās kapsētas ziemeļu nogāzē. Darbu mērķis ir noteikt viduslaiku kapsētas robežas vietu un veiksmes gadījumā, atrast arī tās aptverošā žoga konstrukciju paliekas. Tas nepieciešams, lai nākotnē žogu varētu atjaunot tā sākotnējā vietā un izskatā. Šāds stāvkoku nožogojums senatnē bijis ap Baznīckalnu, par ko liecina 17. gadsimta zīmēts zviedru plāns.

Turaidā arheoloģiskie izrakumi notiks divas nedēļas no 3. augusta līdz 14. augustam un plānots pārbaudīt 24 m² lielu laukumu. Tos vadīs Turaidas muzejrezervāta galvenais speciālists, arheologs Egīls Jemeļjanovs kopā ar galveno speciālistu Jāni Rudzīti. Izrakumu darbos piedalīsies četri Siguldas novada pašvaldības īstenotā vasaras nodarbinātības projektā iesaistītie skolēni un trīs jaunieši no Krimuldas un Siguldas novada.

Iepriekšējos gados izrakumos kapsētas dienvidaustrumu stūrī tika konstatēti daudzi sapostīti, bet seši neskarti apbedījumi un atrastas 14.–16. gs. senlietas: 3 monētas – brakteāti, 4 bronzas saktas, svina krustiņš un citi priekšmeti, kas atradās pārjauktajās zemēs, bet būtu attiecināmi uz seno kapsētu. Pagājušajā gadā tika konstatēti trīs apbedījumi, kas būtu attiecināmi uz kapsētas pastāvēšanas beigu posmu ap 17.–18.gs., kā arī atsevišķi tika atrastas četras monētas no 16. un 17.gs.

Ko rādīs šī gada arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalna viduslaiku kapsētas teritorijā, informēsim pēc 14. augusta.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi