Turaidas
muzejrezervāts

Ainava_Agraaraa_reforma

15. oktobrī – Starpdisciplināra konference “Agrārajai reformai – 100”


Vēsturiski agrārās attiecības bija cieši saistītas ar sabiedrības hierarhiju, tās noteica pārvaldes institūciju formu, sociālo struktūru un lielā mērā arī vērtību skalu. Mūsdienās mēs dzīvojam arvien urbanizētākā sabiedrībā, tomēr vēl joprojām valsts ir zeme. Teritorija ar iedzīvotājiem, kuru uzticība valstij un tiesību sistēmai ir milzīgs politisks kapitāls.

Turaidas muzejrezervāts 2020. gada 15. oktobrī organizē starpdisciplināru konferenci “Agrārajai reformai – 100”, lai turpinātu diskutēt par tēmām, kas tika pētītas ekspozīcijas “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks. Saimnieks. Pilsonis” izveides procesā. Jaunā ekspozīcija, kas atvērta 2019. gadā, sākas Vidzemes klaušu muižā 19. gadsimta sākumā, kas nevarēja pastāvēt bez dzimtzemnieku, no 1819. gada – klaušinieku darba. Ekspozīcijā aptvertais laika posms arī noslēdzas muižā – bet jau brīdī, kad Latvijas Republikas Agrārās reformas gaitā muižas tika likvidētas un sadalītas jaunsaimniecībās. Tas bija viens no pirmajiem politiskajiem lēmumiem jaundibinātajā republikā – veikt diezgan radikālu, mūsdienās pretrunīgi vērtētu īpašumu nacionalizāciju.  Agrāro attiecību radikālo risinājumu nevar izprast bez iedziļināšanās vēsturiskajā kontekstā, sociālo attiecību būtiskajās izmaiņās. Konferencē diskutēsim arī par agrārajām attiecībām, sākot no muižu izveides laikiem vēlajos viduslaikos līdz mūsdienām, akcentējot neatkarības atgūšanas laiku 20. gadsimta 90. gados, kad pēdējo reizi radikāli mainījās zemes attiecību tiesiskais regulējums.

KONFERENCES PROGRAMMA
2020. gada 15. oktobrī
Turaidas muzejrezervāta konferenču zālē

10.00–10.20                           Grāmatas “Materiāli Latvijas Agrārās reformas vēsturei” atkārtotā izdevuma atvēršana

10.20–12.00                             1. sesija – Agrārā reforma pirms 100 gadiem

Edgars Ceske, Dr. hist.           Agrārā reforma un nacionālais valstiskums: Latvijas piemērs Eiropas jauno valstu kontekstā

Tālis Pumpuriņš, Dr. hist.       Latvijas valsts dibinātāji un Agrārā reforma: personālijas, attieksme, konflikti

Elīna Grigore-Bāra, Dr. iur.    Agrārās reformas tiesiskie izaicinājumi

Uģis Niedre, Dr. hist.              Agrārā reforma un kultūrainava

12.00–12.30                            Iepazīšanās ar  izstādi “Latvijas agrārajai reformai – 100”

 12.30 – 13.00                          Kafijas pauze

13.00–14.30                            2. sesija – Zemes reformas un agrārais jautājums Latvijas vēsturē

Gvido Straube Dr. hist.           Agrārās attiecības 17.–18. gadsimtā

Jānis Šiliņš Dr. hist.                1817.–1920. gads: laikmets starp divām radikālām agrārajām reformām

Gatis Krūmiņš, Dr. hist.          Priekšnosacījumi agrārajai reformai Latvijā neatkarības laikā (1988–1996)

Ilma Čepāne, Dr.iur.               Zemes reformas īpatnības pilsētās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas

Anna Jurkāne, Turaidas muzejrezervāta direktore, LZA goda locekle
Pārdomas par zemes reformām    Turaidas vēsturiskajā centrā

14.30–15.00                            Diskusija

15.00–16.00                          Ekskursija ekspozīcijā “Ceļā uz Latvijas valsti. Klaušinieks.
Saimnieks. Pilsonis” Klaušinieku mājā

Dalība bez maksas. Pieteikšanās pa tālr. 26572142 vau e-pastu: turaida.muzejs@apollo.lv
Vietu skaits ierobežots.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Pasākumi