Turaidas
muzejrezervāts

Klajā nācis atkārtots izdevums grāmatai “Materiāli Latvijas agrārās reformas vēsturei” (1929)


vaaks_agr_reforma_ar 3mm uzlaidiAkcentējot Latvijas agrārās reformas likuma pieņemšanas (1920) simtgadi, klajā nācis grāmatas “Materiali Latvijas agrārās reformas vēsturei” atkārtots izdevums. Izdevējs: Turaidas muzejrezervāts, Rīga, SIA “DUE”, 2020, -399 lpp., latv. val., ISBN 978-9934-8524-5-9

Dokumentu krājuma pirmizdevums (1929) ir kļuvis par bibliogrāfisku retumu. Atkārtotā izdevuma mērķis ir dot iespēju interesentiem iepazīties ar pirmavotiem, kas raksturo sarežģītos apstākļus, kādos jaunajai Latvijas valstij nācās izstrādāt agrāro reformu. Bez svarīgā zemes jautājuma iespējami drīzākas atrisināšanas Latvija kā neatkarīgas valsts turpmākā pastāvēšana varētu tikt apdraudēta.

Krājuma kodolu sastāda Latvijas muižnieku (oriģinālā – Latvijas cittautiešu zemes īpašnieki) petīcija un memorands, kas Tautu Savienības Padomei iesniegts 1925. gada maijā un Latvijas Ministru prezidenta 1925. gada 3. novembra vēstule Tautu Savienības Ģenerālsekretāram. Gan petīciju, gan vēstuli papildina vairāki pielikumi, tajā skaitā ieskats zemes īpašuma tiesību vēsturē Latvijā.

Dokumenti atkārtotajā izdevumā publicēti, saglabājot oriģināla ortogrāfiju un stilu.

Interese par agrāro reformu un tās sociālajām sekām ir aktuāla vēl joprojām. Mūsdienās mēs dzīvojam arvien urbanizētākā sabiedrībā, tomēr vēl joprojām valsts pamatā ir zeme. Teritorija ar iedzīvotājiem, kuru uzticība valstij un tās tiesību sistēmai ir milzīgs politisks kapitāls.

Grāmatu var iegādāties Turaidas muzejrezervāta Apmeklētāju centrā vai sazinoties ar muzejrezervāta administrāciju pa e-pastu: pasts@turaida-muzejs.lv  Veicot pārskaitījumu, ir iespēja grāmatu saņemt pa pastu vai Omniva. Grāmatas cena 6.80 euro.

    Aktuāli, Aktuāli, Publikācijas, Publikācijas un raksti  

Turaidas muzejrezervāts