Turaidas
muzejrezervāts

Baltijas jūras reģiona piļu muzeju asociācijas 30. ģenerālā asambleja


Pirms 30 gadiem, 1991. gada jūlijā, Malborkas pilī Polijā tika nodibināta organizācija “Association of the Castles und Museums around the Baltic Sea”, par kuras galveno uzdevumu tika izvirzīta sadarbības veicināšana starp muzejiem un pilīm vēsturiski kopējā kultūrtelpā – Baltijas jūras reģionā. Konkretizējot asociācijas mērķus, kā tādi definēti profesionālo zināšanu un pieredzes apmaiņas veicināšana visām reģionā ietilpstošajām valstīm vienādi svarīgās un aktuālās nozarēs – kultūras mantojuma izpētē, saglabāšanā un  restaurācijā, sabiedrības izglītošanā mantojuma jautājumos, kultūras tūrisma veicināšanā, saprātīgā un mērķtiecīgā kultūras mantojuma pārvaldībā. PlakaatsOrganizācija, kura šobrīd apvieno 46 pilis un muzejus no deviņām valstīm – Zviedrijas, Somijas, Krievijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Vācijas un Dānijas, par nozīmīgu  mērķi izvirzījusi arī savstarpēju saprašanos un kopējas izpratnes veidošanu par Baltijas jūras reģiona vēsturi, kas, ņemot vērā pusgadsimtu pastāvējušo dalībvalstu atrašanos “dzelzs priekškara” pretējās pusēs, nebūt nav viegls un ātri atrisināms jautājums. Jau kopš asociācijas pastāvēšanas pirmajiem gadiem Latviju šajā organizācijā pārstāv Bauskas pils muzejs, Turaidas muzejrezervāts, Rundāles pils muzejs, Cēsu Vēstures un mākslas muzejs un Ventspils muzejs, bet pirms dažiem gadiem tai pievienojies arī Tukuma muzejs un Āraišu arheoloģiskais parks. Jau 30 gadu garumā rīkotās gadskārtējās tikšanās un zinātniskās konferences, kuras katru reizi tiek organizētas citā valstī un citā pilī, ir kļuvušas par lielisku platformu, kurā iepazīt kolēģus, atrast sadarbības partnerus dažādās muzejam svarīgās darbības nozarēs, dalīties ar savu pieredzi, jauniem zinātniskajiem atklājumiem un restaurācijas metodēm, turklāt šis formāts dod iespēju īpašas labvēlības apstākļos ne tikai iepazīt attiecīgo objektu, bet arī koleģiāli analizējot tajā paveikto, gūt vērtīgu pieredzi arī tādās jomās kā darbs ar apmeklētājiem, ekspozīciju un izstāžu veidošana, publicitātes nodrošināšana u.c. Pašreizējās epidemioloģiskās situācijas apstākļos 2020. gada oktobrī plānoto gadskārtējo tikšanos un zinātnisko konferenci par tēmu “Karalis Gustavs Vasa – varas vēsture”, kurai bija jānotiek Kalmāras pilī Zviedrijā, gan nācās atlikt. 2021. gada 27. janvārī attālināti notika asociācijas valdes kārtējā sanāksme, un arī ikgadējā ģenerālā asambleja, kurā bija aicināti piedalīties visu tajā ietilpstošo piļu un muzeju pārstāvji, 2021. gada 29. janvārī notika virtuāli – videokonferences veidā. Virtuālā sanāksme, kurā šoreiz piedalījās septiņu valstu pārstāvji no 21 muzeja, vērtēja aizvadītā darba rezultātus un apstiprināja 2021. gada darba plānu. 1gramatasNoklausoties ziņojumus par iepriekšējā periodā paveikto – ģenerālās asamblejas un konferences norisi Hāpsalu pilī Igaunijā, divām organizācijas valdes sēdēm Igaunijā un Lietuvā, asociācijas izdoto grāmatu – plašu, bagātīgi ilustrētu ceļvedi angļu valodā ar informāciju par visām asociācijas pilīm muzejiem –, kā arī darbu, kas paveikts sabiedrības informēšanā sociālos medijos, sanāksmes dalībnieki asociācijas darbu vērtēja pozitīvi. Par zināmu apstiprinājumu asociācijas iedibināto sadarbības formu lietderībai kļuva vairāku muzeju un piļu pārstāvju izteiktā vēlme kļūt par organizācijas biedriem, iesūtot oficiālus pieteikumus un prezentācijas ar informāciju par attiecīgās būves vai būvju kompleksa vēsturi, tajā izvietoto muzeju un tā darbību. Izvērtējot pieteikumus un noskatoties pretendentu sagatavotās prezentācijas, ģenerālā asambleja uzņēma asociācijā jaunus dalībniekus – Gdaņskas vēstures muzeju, Vislas grīvas (Wisłoujście) cietoksni (abi Polijā) un Siesikas (Siesikai) pili Lietuvā. Pasākuma dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju virtuāli tikties un kaut šādi risināt organizācijai aktuālos jautājumus, taču vienlaikus atzina, ka šobrīd zudusi viena no būtiskākajām asociācijas dalībnieku priekšrocībām – dzīvā domu apmaiņa, kāda iespējama tikai klātienē, iespēja tikties ar kolēģiem no dažādām valstīm konkrētos objektos, kopīgi izvērtējot gan restaurācijas jomā paveikto, gan jaunas ekspozīcijas un izstādes. Cerot uz labvēlīgu epidemioloģiskās situācijas atrisinājumu, tika pieņemts lēmums asociācijas 30 gadu jubilejas gada sanāksmi un konferenci rīkot Kalmāras pilī Zviedrijā. Plānotas arī organizācijas padomes locekļu tikšanās gan klātienē, gan virtuāli, kā arī ceļveža pa asociācijas pilīm tulkošana un izdošana krievu valodā. Ina Līne Baltijas piļu muzeju asociācijas prezidente Turaidas muzejrezervāta galvenā speciāliste
    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts