Turaidas
muzejrezervāts


No Ilzes Krastiņas atvadoties


 ILZE KRASTIŅA (24.02.1939.-14.05.2021.)

ILZE KRASTIŅA (24.02.1939.-14.05.2021.)

Mūžībā aizgājusi ilggadējā Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja, zvērināta advokāte ILZE KRASTIŅA ( 24.02.1939.-14.05.2021.)

Vairāk nekā 50 gadus Ilzes Krastiņas profesionālā darbība bija advokatūra. Ilze Krastiņa bija Advokātu kolēģijas prezīdija locekle, Ētikas komisijas vadītāja, viena no Turaidas pils Atbalsta fonda dibinātājām un Turaidas muzejrezervāta Atbalsta biedrības ilggadējā priekšsēdētāja.

Muzejrezervāta Atbalsta biedrība, kas izveidojās no Turaidas pils Atbalsta fonda, kurš tapa 2002. gada 16. aprīlī, īsi pēc 2002. gada februāra bīstamajiem zemes nogruvumiem Turaidas pilskalnā, bija un ir kopā ar Turaidas muzejrezervātu, kā teica Ilze Krastiņa “tā baltās un nebaltās dienās”.

Turaidas muzejrezervāta vēsturē Ilzes Krastiņas vārds paliks kā īpašs. No viņas varēja mācīties, kā nepadoties, bet neatlaidīgi aizstāvēt tiesības uz savu redzējumu, kas nāktu par labu sabiedrībai, kopējam labumam un Latvijai. Ilze Krastiņa spēja stingri nostāties taisnīguma pusē un nepiekāpīgi iestāties par kultūras mantojuma saglabāšanu un aizsardzību. Ilzes Krastiņas nesavtīgais ieguldījums Turaidas vēsturiskā centra pieminekļu aizsardzībā un saglabāšanā, juridisko jautājumu risināšanā, atbalsts finansējuma nodrošināšanā ir stiprinājis muzejrezervāta darbību un attīstību. Nav iespējams saskaitīt tās stundas, ko viņa pavadīja šajā darbā, lai atbalstītu muzejrezervāta ieceres, projektus un juridiski rastu atbildes vienam vai otram jautājumam. Viņa no sirds priecājās un lepojās par muzejrezervāta veiksmēm, ik gadu visiem kopā pulcējoties pateicības pasākumā Zvaigznes dienā Turaidā.

Ilze Krastiņa ar savu atklātību, domu tiešumu un skaidrību bija iemantojusi muzejrezervāta darbinieku cieņu un mīlestību. Viņas mīļākie svētki bija Saulgriežu nakts Turaidā, kuros viņa katru gadu piedalījās un atbalstīja tos, kopš pirmās reizes 2008. gadā.

Atvadoties sakām vissirsnīgāko paldies par paliekošo veikumu kultūras mantojuma saglabāšanā, paldies par sapratni, labestību, uzmundrinājuma vārdiem un sirds siltumu. Cerēsim, ka pandēmijas ierobežojumi mazināsies un mēs kopā ar Atbalsta biedrību varēsim pulcēties Saulgriežu svētkos Dainu kalnā, lai atcerētos un godinātu Ilzi Krastiņu.

Turaidas muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne un visi muzejrezervāta darbinieki izsaka visdziļāko līdzjūtību Ilzes Krastiņas ģimenei, draugiem un kolēģiem. Atvadīšanās no Ilzes Krastiņas notiks 19. maijā plkst. 13.00 Jaunciema kapos.

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi  

Turaidas muzejrezervāts