Turaidas
muzejrezervāts


Turaidas muzjerezervātā top jauna grāmata


Dainis Bruģis

Dainis Bruģis

Pirms 10 gadiem – 2011. gada 15. septembrī – noslēdzās turpat astoņus gadus ilgušais Turaidas muižas pārvaldnieka vecās dzīvojamās mājas atjaunošanas process. Darbs pie laika zoba nesaudzētās un dažādās pārbūvēs cietušās ēkas aizsākās 2003. gadā ar ēkas arhitektoniski māksliniecisko izpēti, turpinājās, izstrādājot mājas restaurācijas un interjera iekārtojuma koncepcijas un projektus, un vainagojās ar pacietīgi rūpīgi veiktiem ēkas restaurācijas darbiem un interjera ekspozīcijas iekārtošanu.

Tā kā vecā pārvaldnieka māja ir senākā līdz mūsu dienām saglabājusies kādreizējā Turaidas muižas apbūves kompleksa ēka, tās atjaunošana vērtējama kā nozīmīgs solis ceļā uz visa agrākā muižas ansambļa ēku atjaunošanu, savukārt mājā iekārtotā vēsturiskā interjera rekonstrukcija – kā pirmais Turaidas muzeja mēģinājums tuvoties vēsturiskās patiesības izzināšanai caur autentiskas vides rekonstrukciju – tā padarot to viegli uztveramu ne tikai ar prāta konstrukcijām, bet arī gluži “taustāmā” veidā – sajūtu un emociju līmenī.

Ina Līne

Ina Līne

Māja tika atjaunota, piepildot ēkas vēsturisko substanci ar atbilstošu saturu (tajā apskatāmi vairāk nekā 500 dažādu eksponētu), ne velti, atklājot restaurēto celtni un tajā iekārtoto ekspozīciju, muzejrezervāta direktore Anna Jurkāne uzsvēra, ka tā iemieso stāstu ne vien par konkrētu muižas pārvaldnieku, bet arī par lauku vidusšķiras pārstāvja dzīvesveidu kopumā. Atjaunoto pārvaldnieka māju viņa salīdzināja ar atslēgu, ar kuru “atslēgt” visas muižas vēsturi, un atgādināja, ka tieši no šejienes tika vadīta dzīve visā Turaidas muižā, par kuras saimniecisko rosību liecina daudzas vēl šobrīd te apskatāmas ēkas – muižas kalpotāju māja, vagara māja, kūts un laidara komplekss, smēde, zivju pagrabs, piķiera kūtiņa, rekonstruētā klaušinieku māja u. c. Vienlaikus direktore norādīja uz atjaunotās celtnes ekspozīcijas nozīmi plašākā mērogā, atzīmējot tās novatorismu visas Latvijas kultūrvēstures kontekstā.

Lai māju, tās restaurācijas procesu, ēkā izveidoto ekspozīciju un pārvaldnieka lomu muižas dzīvē būtu iespējams iepazīt vēl pamatīgāk, jau vairāku gadu garumā rit darbs pie trīs ar ēku saistītu grāmatu cikla. Viena no tām paredzēta kā stāsts par māja vēsturi, izpēti, atjaunošanas un iekārtošanas procesu, otra iepazīstinās ar muižas pārvaldnieka profesijas specifiku kopumā un konkrēto Turaidas muižas pārvaldnieku biogrāfijām, bet trešā iecerēta kā bagātīgi ilustrēts ceļvedis pa atjaunoto māju. Visu trīs sējumu autori ir mākslas zinātnieki Ina Līne (Turaidas muzejrezervāta pētniecības un ekspozīciju nodaļas pētniece) un Dainis Bruģis, kuri abi ir arī mājā iekārtotās interjera ekspozīcijas veidotāji.

Ņemot vērā muzeja apmeklētāju interesi, kā pirmais izdošanai tiek gatavots triloģijas trešais sējums – ceļvedis, kurš pie lasītājiem, visticamāk, nonāks jau tuvāko mēnešu laikā. Šobrīd grāmatas teksts ir jau pilnībā pabeigts (ieskaitot rediģēšanu), un rit pēdējie darbi pie ilustratīvā materiāla sagādes. Grāmatas māksliniece ir Inese Hofmane, kopdarbībā ar kuru muzejrezervāts jau 2018. gadā izdeva vizuāli pievilcīgo pētījumu par bojā gājušo Turaidas muižas Šveices māju.

 Ina Līne
Turaidas muzejrezervāta pētniecības un ekspozīciju nodaļas pētniece

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi