Turaidas
muzejrezervāts


Uzsākts darbs pie uzmērojumu zīmējumu kataloga sagatavošanas


Janīna  Kursīte sarunā ar Senku māju saimnieci

Janīna Kursīte sarunā ar Senku māju saimnieci

Turaidas muzejrezervāta krājumā glabājas deviņdesmit astoņi uzmērojumu zīmējumi par septiņpadsmit Turaidas pagasta lauku sētām. Muzejs 1974. un 1975. gadā organizēja lauku pētījumus, kuros piedalījās Turaidas muzejrezervāta (toreiz: Siguldas novadpētniecības muzeja) vēsturniece Maija Kreišmane, Latvijas etnogrāfiskā brīvdabas muzeja arhitekti Vilis Druģis un Zigurds Vītols.  Darba gaitā vēsturniece pierakstīja iedzīvotāju stāstījumus un arhitekti veica uzmērījumus. Dažām lauku saimniecībām bija līdz pat 16 zīmējumiem, sākot ar saimniecības novietnes plānu, sētas ēku plāniem un griezumiem, kā arī atsevišķu elementu – durvju, krāšņu, baļķu salaidumu vietu, apkalumu zīmējumiem.

Lejasbeitiņu dzīvojamajā mājā izmantotajiem būvniecības paņēmieniem ekspedīcijas dalībniekus iepazīstina Mārtiņš Kuplais

Lejasbeitiņu dzīvojamajā mājā izmantotajiem būvniecības paņēmieniem ekspedīcijas dalībniekus iepazīstina Mārtiņš Kuplais

Šajā gadā muzejs ir uzsācis darbu pie uzmērojumu zīmējumu kataloga manuskripta sagatavošanas. Galvenais publikācijas vadmotīvs ir – piemineklis lauku sētai, kur galvenais aptveramais krājuma objekts ir šo sētu uzmērojumu zīmējumi. Katalogā zīmējumi tiks papildināti ar zinātniskiem komentāriem un populārzinātniskiem rakstiem, kā arī ar senākiem un mūsdienu fotoattēliem. Vizuālā materiāla atklāšanā nelielu izvilkumu veidā iecerēts iesaistīt arī laikabiedru atmiņas, kas izdevumu kopumā padarīs dzīvu, personisku un attēlos portretētajiem laikmetiem pietuvinātu. Izdevuma radošās grupas sastāvā ietilpst projekta vadītāja Turaidas muzejrezervāta galvenā krājuma glabātāja Līga Kreišmane, Latvijas Etnogrāfiskā brīvdabas muzeja galvenais krājuma glabātājs dr. hist Mārtiņš Kuplais, Latvijas valsts universitātes profesore dr. phil. Janīna Kursīte, vēsturnieki Pauls Gailītis un Dāvis Beitlers.

Tā kā pagājuši jau gandrīz piecdesmit gadi no šī laika un politisku, ekonomisku un citu iemeslu lauku ainavā vērojamas lielas izmaiņas, kataloga sagatavošanas radošā komanda un muzeja fotogrāfs Agris Tabaks pašās maija beigās devās ekspedīcijā apmeklējot savulaik apsekotās lauku sētas. Izbraukuma dienas laikā ekspedīcijas dalībnieki apmeklēja deviņas lauku sētas, kur tika fiksēts saimniecību pašreizējais stāvoklis un risinātas sarunas ar tagadējiem māju apsaimniekotājiem. Darbs tiks turpināts, un nākošā ekspedīcijas diena tiek plānota jūlija sākumā.

Līga Kreišmane
Turaidas muzejrezervāta Krājuma galvenā glabātāja

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi