Turaidas
muzejrezervāts


Atsākti arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalnā


Pirms darbu uzsākšanas Turaidas Baznīckalnā novada skolēni kopā ar arheoloģisko izrakumu vadītāju Egīlu Jemeļajanovu

Pirms darbu uzsākšanas Turaidas Baznīckalnā novada skolēni kopā ar arheoloģisko izrakumu vadītāju Egīlu Jemeļajanovu

Šogad, jūlija mēnesī, tiks turpināti arheoloģiskie izrakumi Turaidas Baznīckalnā – senajā Turaidas kapsētā, kas atradās uzkalnā ap Turaidas koka baznīcu no 13.gadsimta līdz 1772.gada beigām.

Izrakumu mērķis ir noteikt senās kapsētas robežas, lai nākotnē varētu atjaunot kādreiz kapsētu aptverošo koka žogu tā sākotnējā vietā. Žoga atrašanās vieta precīzi nav zināma, ir saglabājies tikai aptuvens 17.gadsimta beigu plāns – zīmējums, kur redzams, ka tāds ap kapsētu bijis.

Veiksmes gadījumā ceram atrast arī kādas šī žoga paliekas – mietu vietas vai tamlīdzīgi. Pētījumi paredzēti kalna ziemeļu nogāzē, kas ir lēzena, tāpēc pēc reljefa šeit kapsētas robeža nav nosakāma  – atliek vienīgi izrakumi. Šogad, tāpat kā iepriekšējos gadus, skolēnu nodarbinātības programmas ietvaros tajos piedalīsies novada skolu jaunieši.

Darbus finansē Siguldas novada dome un Turaidas muzejrezervāts.

Egils Jemeljanovs
Turaidas muzejrezervāta galvenais specialists

 

 

    Aktuāli, Aktuāli, Jaunumi, Jaunumi